Journal Život umjetnosti

Život umjetnosti is a peer-reviewed scientific journal published twice a year in a bilingual edition (Croatian and English). It conforms to the normative criteria for scholarly publications and nurtures the tradition of continuous publication since 1966. Dedicated to the fields of modern and contemporary art, urbanism, architecture and design, the journal covers a wide range of topics from addressing specific phenomena to deliberating on relevant issues at a theoretical level. The areas of Central and South East Europe are addressed with particular focus, as the contextual placement of Croatian art. The consideration for publishing is limited to original scholarly papers only. Besides scholarly texts, the editorial board holds the right to publish secondary content of expert nature: current events overviews, book reviews, interviews, translations of specialized literature into Croatian etc.

The Journal is available in open access through the portal of Croatian scientific and professional journals Hrčak

Editor-in-chief
Ivana Mance Cipek

Editorial board members
Tamara Bjažić Klarin (Institut za povijest umjetnosti)
Dalibor Prančević (Filozofski fakultet, Sveučilšte u Splitu)
Ana Šeparović (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)
Marko Špikić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Ana Šverko (Institut za povijest umjetnosti)
Beti Žerovc (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

ISSN 0514-7794 (print edition)
ISSN 1849-2207 (online edition)

Contact

Institute of Art History
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb, Hrvatska
P. +385 1 6112 043
F. +385 1 6112 742
E. zivot-umjetnosti@ipu.hr
FB page

Digitization process of archival issues of the journal (no. 1/1966 till no. 61-62/1999), that are mostly sold out, was completed in April 2016. Complete online archive of the articles published in the journal is available in open access through the portal of Croatian scientific and professional journals Hrčak at https://hrcak.srce.hr/zivot-umjetnosti

Život umjetnosti 87 (2010)

Issue No. 87 (2010)

STATE OF CHANGE

Kriza u arhitektonskoj disciplini zahtijeva kristaliziranje jasnijih stavova, traženje novih smjerova djelovanja te provjeru i suprotstavljanje kritičko-teorijskih refleksija i empirijskih opažanja.

Zagreb, 2010
Year 43, No. 87
121 pp

Život umjetnosti 86 (2010)

Issue No. 86 (2010)

COLLABORATE OR/AND BEAR THE CONSEQUENCES

Platforme, kolektivi i suradnički projekti u posljednjih su dvadesetak godina jedna od formi hibridnog autorstva, koje se više niti ne osvrće na slabašnu sjenu umjetničkog genija. Višestruko autorstvo više se ne izdvaja kao provokacija upućena fetišizaciji umjetničkog objekta i ega.

Život umjetnosti 85 (2009)

Issue No. 85 (2009.)

FRAGMENTS OF CURATORIAL DISCOURSE

Kustoske prakse danas su rastuće polje znanja, na što ukazuje i proliferacija kustoskih programa i publikacija koje ponajprije u ciklusima razgovora donose fragmente o onome što bi moglo predstavljati tu profesiju.

Zagreb, 2009
Year 42, No. 85
188 pp

Život umjetnosti 84 (2009)

Issue No. 84 (2009)

DESIGN AND APPLIED ARTS

"... ovaj broj Života umjetnosti posvetili smo raspoznavanju raznih inicijativa i praksi koje svoje metodološke i konceptualne temelje izvode iz vrlo heterogenih polazišta, od primijenjenih umjetnosti, koje se možda i previše olako diskreditiraju kao arhaične, do najsuvremenijih tendencija vezanih uz dizajn interakcija i novih socijalnih mreža stvorenih na internetu."

Zagreb, 2009
Year 42, No. 84
161 pp

Život umjetnosti 83 (2008)

Issue No. 83 (2008)

ISSUE-ING THE REVOLUTION

Ovaj broj nastoji kroz različite perspektive upozoriti na prakse i modele djelovanja koji – u vrijeme ujednačenog poretka neoliberalnog kapitalizma u kojemu izostaju opipljivi narativi velikih revolucija i homogeni identiteti protiv kojih bi se revolucije dizale – nastoje umjetnika i javnog intelektualca pozicionirati kao političkog subjekta te preispitati na koji način se u takvoj konstelaciji mijenjaju načini pozicioniranja i zadobivanja vidljivosti umjetnika i javnog intelektualca?

Zagreb, 2008
Year 41, No. 83
143 pp

Život umjetnosti 82 (2008)

Issue No. 82 (2008)

FRESH

Današnje “tranzicijsko stanje” i velika građevinska ekspanzija u Hrvatskoj stvorile su nove odnose i mogućnosti, ali i prostor za razmišljanje – kojim putem treba nastaviti? Namjera nam je predstaviti ključna desetljeća 20. stoljeća kroz interpretaciju pojedinih opusa hrvatskih arhitekata koji su, svaki na svoj osoban način, doprinijeli promjenama.

Zagreb, 2008
Year 41, No. 82
141 pp