Journal Život umjetnosti

Život umjetnosti is a peer-reviewed scientific journal published twice a year in a bilingual edition (Croatian and English). It conforms to the normative criteria for scholarly publications and nurtures the tradition of continuous publication since 1966. Dedicated to the fields of modern and contemporary art, urbanism, architecture and design, the journal covers a wide range of topics from addressing specific phenomena to deliberating on relevant issues at a theoretical level. The areas of Central and South East Europe are addressed with particular focus, as the contextual placement of Croatian art. The consideration for publishing is limited to original scholarly papers only. Besides scholarly texts, the editorial board holds the right to publish secondary content of expert nature: current events overviews, book reviews, interviews, translations of specialized literature into Croatian etc.

The Journal is available in open access through the portal of Croatian scientific and professional journals Hrčak

Editor-in-chief
Ivana Mance Cipek

Editorial board members
Tamara Bjažić Klarin (Institut za povijest umjetnosti)
Dalibor Prančević (Filozofski fakultet, Sveučilšte u Splitu)
Ana Šeparović (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)
Marko Špikić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Ana Šverko (Institut za povijest umjetnosti)
Beti Žerovc (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

ISSN 0514-7794 (print edition)
ISSN 1849-2207 (online edition)

Contact

Institute of Art History
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb, Hrvatska
P. +385 1 6112 043
F. +385 1 6112 742
E. zivot-umjetnosti@ipu.hr
FB page

Digitization process of archival issues of the journal (no. 1/1966 till no. 61-62/1999), that are mostly sold out, was completed in April 2016. Complete online archive of the articles published in the journal is available in open access through the portal of Croatian scientific and professional journals Hrčak at https://hrcak.srce.hr/zivot-umjetnosti

Život umjetnosti 81 (2007)

Issue No. 81 (2007)

Društvenopolitički pejsaž koji nas zanima određen je novom, suvremenom stvarnošću lišenom progresivnih, birokratskih i reakcionarnih poticaja. Ovom prilikom predstavljamo projekte koji se ne priklanjaju instrumentaliziranim kulturnim politikama (određenima od tekuće vlasti / politike).

Zagreb, 2007
Year 40, No. 81
95 pp

Život umjetnosti 80 (2007)

Issue No. 80 (2007)

Nedavno obilježena četrdeseta godišnjica izlaže­nja Života umjetnosti podsjetila je na neke zna­­čajne suvremene pojave na umjetničkom po­lju, o kojima se u časopisu pisalo. U njihovoj pro­ble­­­­­matizaciji, interpretaciji i kontekstualiza­ciji su­­­djelovali su povjesničari umjetnosti i likovni kritičari raznih generacija koji su pojedinačno pridonijeli afirmaciji, kako samih likovnih pojava, tako i časopisa u širim kulturnim krugovima.

Zagreb, 2007
Year 40, No. 80
96 pp

Život umjetnosti 78/79 (2006)

Issue No. 78/79 (2006)

ODNOSI_POZICIJE: 40 GODINA ČASOPISA ŽIVOT UMJETNOSTI

Raznovrsne pozicije, uloge i zasluge časopisa Život umjetnosti nakon 40 godina izlaženja predstavljamo u ovom broju novim prilozima okupljenima oko tema: status umjetničkog djela; širenje područja interesa; politička ekonomija i pitanje prostora; postmoderni trenutak.

Zagreb, 2006
Year 39, No. 78/79
278 pp

Život umjetnosti 76/77 (2006)

Issue No. 76/77 (2006)

Ovaj broj Života umjetnosti posvećujemo temama muzeja i načinima na koje se suvremenoumjetnički sadržaji posreduju gledateljima. Što se mijenja, tko je današnja publika, što ona očekuje? I što joj muzeji, kao načelno tradicionalne ustanove, mogu ponuditi u uvjetima kratkotrajnih interesa, sveopće dostupnosti te poimanja izložbi kao svojevrsnih programa u kojima se ne moramo nužno snaći?

Zagreb, 2006
Year 39, No. 76/77
148 pp

Život umjetnosti 74/75 (2005)

Issue No. 74/75 (2005)

PHOTOGRAPHY THERE, THEN. HERE, NOW

Ovaj broj je u cijelosti posvećen fotografiji ‒ mediju osobite komunikacijske razine koji „kaptira“ i gledatelje i svoje interpretatore. Uz priloge o pojedinim umjetnicima ‒ fotografima, problemske interpretacije određenih pojava i razdoblja, recenzije izdanja o fotografiji i prijevod teoretskog teksta, u broju su sažeti osnovni podaci o arhivima i zbirkama fotografije u Hrvatskoj.

Zagreb, 2005
Year 38, No. 74/75
167 pp

Život umjetnosti 73 (2004)

Issue No. 73 (2004)

Davnih su se godina povjesničari umjetnosti, arhitekti, urbanisti i umjetnici opredijelili za „urbanizam humanih i estetskih kvaliteta“. U sadašnjosti evidentno nesklonoj humanizmu nastojali smo pronaći pukotine kroz koje je moguće sagledati urbani okoliš na drugačiji način.

Zagreb, 2004
Year 37, No. 73
87 pp