Nova izdanja

Kvartal XVIII-3-4-2021

Autori u broju: Darka Bilić, Tamara Bjažić Klarin, Franko Ćorić, Marin Duić, Frano Dulibić, Boris Dundović, Josip Klaić, Lana Lovrenčić, Julija Lozzi Barković, Ivana Mance, Ana Plosnić Škarić, Daniel Premerl, Mirjana Repanić Braun, Marina Safarić, Nevenka Šarčević, Andreja Šimičić, Ana Šverko, Željka Turk Joksimović, Barbara Vujanović

Zagreb, 2021.
God. 18, br. 3-4
187 str.

PDF ONLINE

Blok 19 – konzervatorski model

Katarina Horvat-Levaj (et. al.)

Institut za povijest umjetnosti, ožujak 2021.
pdf mrežno izdanje; 310 str.; ilustr.
ISBN: 978-953-7875-95-4

Kvartal XVIII-1-2-2021

Autori u broju: Darija Alujević, Darka Bilić, Ivana Čapeta Rakić, Andrea Čeko, Igor Fisković, Iva Körbler, Jasenka Kranjčević, Irena Kraševac, Lana Lovrenčić, Milan Pelc, Ana Plosnić Škarić, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Barbara Vujanović, Vlasta Zajec, Andrej Žmegač

Zagreb, 2021.
God. 18, br. 1-2
144 str.

PDF ONLINE

Lorenzo Lotto, portret Tome Nigera u Splitu

Radoslav Tomić

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.

Cijena: 13,27 €

Cijena: 100.00 kn

Dubrovačka ladanjska arhitektura

Nada Grujić

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.
538 str.; ilustr.; izvori i literatura; summary; kazalo osoba; topografsko kazalo
ISBN 978–953–7875–63–3

Cijena: 42,47 €

Cijena: 320.00 kn

Sveti Jeronim kroz vjekove. Kult i spomenici

Emilio Marin, Katarina Horvat-Levaj, ur.

Institut za povijest umjetnosti – Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 2021.
479 str.; ilustr.

Cijena: 39,82 €

Cijena: 300.00 kn