Preporučeni izvori

DIGITALNE ZBIRKE

PLATFORME ZA PRETRAŽIVANJE

ELEKTRONIČKI IZVORI

Baze cjelovitih tekstova

Repozitoriji

Citatne baze

Bibliografska baza

.

ONLINE KNJIŽNIČNI KATALOZI

Pretraga kataloga drugih knjižnica

Pretraga skupnih kataloga

.

Korisni sadržaji za studente