Preporučeni izvori

DIGITALNE ZBIRKE

PLATFORME

ELEKTRONIČKI IZVORI

Baze cjelovitih tekstova (full text search)

Repozitoriji

Citatne baze

Bibliografska baza

ONLINE KATALOZI KNJIŽNICA

Pretraga kataloga drugih knjižnica

Pretraga skupnih kataloga

Korisni sadržaji