Kvartal

Kvartal VI-1/2-2009

Autori u broju: Antun Baće, Branka Benčić, Sonja Briski Uzelac, Željka Čorak, Ljerka Dulibić, Markita Franulić, Irena Gessner, Ivana Haničar-Buljan, Nataša Jakšić, Katarina Horvat-Levaj, Zlatko Jurić, Snješka Knežević, Ljiljana Kolešnik, Arijana Koprčina, Irena Kraševac, Leon Krempel, Ana Kršinić Lozica, Ivana Mance, Ivana Mance, Renata Margaretić-Urlić, Tonko Maroević, Tonko Maroević, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Daniel Premerl, Daniel Premerl, Ivana Prijatelj Pavičić, Iva Radmila Janković, Darja Radović Mahečić, Marija Stagličić, Vlatka Stagličić Carić, Nina Šepić, Radoslav Tomić, Tanja Trška, Barbara Vanić, Žarka Vujić, Ivica Žile

Zagreb, 2009.
God. 6, br. 1-2
117 str.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal V-4-2008

Autori u broju: Silvija Banić, Josip Belamarić, Laris Borić, Sandi Bulimbašić, Željka Čorak, Ljerka Dulibić, Ivana Haničar Buljan, Ivan Josipović, Irena Kraševac, Tonko Maroević, Martina Ožanić, Daniel Premerl, Tihana Puc, Mirjana Repanić-Braun, Magdalena Skoblar, Ksenija Škarić, Marko Špikić, Tanja Trška, Ambroz Tudor, Flora Turner-Vučetić, Pavuša Vežić, Vlasta Zajec, Sanja Žaja Vrbica

Zagreb, 2008.
God. 5, br. 4
92 str.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal V-3-2008

Autori u broju: Davor Aslanovski, Jacqueline Balen, Zrinka Barišić Marenić, Željka Čorak, Anikó Fábián, Irena Gessner, Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Josipa Lulić, Josipa Lulić, Krasanka Majer, Ivana Mance, Ana Marinković, Mirta Medak, Iva Pasini, Milan Pelc, Ivo Petricioli, Petar Prelog, Magdalena Skoblar, Tanja Trška, Sandra Uskoković, Ratko Vučetić, Davorin Vujčić, Jerica Ziherl

Zagreb, 2008.
God. 5, br. 3
85 str.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal V-2-2008

Autori u broju: Davor Aslanovski, Jasminka Babić, Ivan Basić, Bojan Braun, Željka Čorak, Viki Jakaša Borić, Ivan Jengić, Ljiljana Kolešnik, Iva Körbler, Irena Kraševac, Irena Kraševac, Krasanka Majer, Renata Margaretić Urlić, Magdalena Skoblar, Danko Šourek, Barbara Španjol-Pandelo, Edita Šurina, Tanja Trška, Marina Vicelja

Zagreb, 2008.
God. 5, br. 2
88 str.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal V-1-2008

Autori u broju: Ivan Basić, Sandi Bulimbašić, Ivana Čapeta, Ivana Haničar Buljan, Vjekoslav Jukić, Tonko Maroević, Bruno Nefat, Dinko Peračić, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Magdalena Skoblar, Marija Stagličić, Vlatka Stagličić Carić, Svjetlana Sumpor, Ksenija Šarić, Samo Štefanac, Tanja Trška, Nikolina Uroda, Ratko Vučetić, Žarka Vujić

Zagreb, 2008.
God. 5, br. 1
86 str.

Cijena: 15.00 kn

Kvartal IV-4-2007

Autori u broju: Davor Aslanovski, Antun Baće, Ivan Basić, Darka Bilić, Marijan Bradanović, Marijan Bradanović, Ljerka Dulibić, Nadežda Elezović, Ivana Haničar Buljan, Libuše Jirsak, Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Krasanka Majer, Renata Margaretić Urlić, Tonko Maroević, Veljko Mihalić, Breda Mihelič, Darja Radović Mahečić, Vlasta Zajec

Zagreb, 2007.
God. 4, br. 4
69 str.

Cijena: 15.00 kn