Ljudi

Emeriti

Znanstvenici

Poslijedoktorandi i asistenti

dr. sc. Sanja Horvatinčić, 01 6112 044, shorvat@ipu.hr (poslijedoktorandica)

Petra Batelja Majić, 01 6112 047, pbatelja@ipu.hr (doktorandica)

Nikola Bojić, 01 6112 043, nbojic@ipu.hr (doktorand)

Matko Matija Marušić, 01 6112 740, mmarusic@ipu.hr (doktorand)

Iva Raič Stojanović, 01 6112 744, iraic@ipu.hr (doktorandica)

Sanja Sekelj, 01 6112 044, ssekelj@ipu.hr (asistentica)

Stručni suradnici

Ivana Haničar Buljan, 01 6112 728, ihanicar@ipu.hr (arhitektica)

Ana Ćurić, 01 6112 744, acuric@ipu.hr (programi i komunikacija)

Boris Dundović, 01 6112 728, bdundovi@ipu.hr (arhitekt)

Paolo Mofardin, 01 6112 738, mofardin@ipu.hr (fotograf)

Danijela Šapina, 01 6112 728, dsapina@ipu.hr (arhitektica)

Irena Šimić, 01 6112 046, isimic@ipu.hr (dokumentacija)

Lina Šojat, 01 6112 745, lsojat@ipu.hr (knjižnica)

Goran Vareško, 01 6112 728, gvaresko@ipu.hr (arhitekt)

Marijana Vojtić, 01 6112 728, mvojtic@ipu.hr (arhitektica)

Administracija

Nela Gubić, 01 6112 744, ngubic@ipu.hr (tajništvo)

Lida Matijević, 01 6112 009, lmatijevic@ipu.hr (računovodstvo)

Irena Nenadić, 01 6112 009, inenadic@ipu.hr (računovodstvo)

Igor Pavlek, 01 6112 009, ipavlek@ipu.hr (ekonom)

Vanjski suradnici

Bivši djelatnici

Volonteri

Iva Vidović, 01 6112 046, ividovic@ipu.hr (dokumentacija)