Poslijedoktorandi i asistenti

Lana Lovrenčić

Asistentica, doktorandica
T. 01 6112 744
E. llovrenc / ipu.hr
B. CRORIS profil

Biografija

Lana Lovrenčić diplomirala je povijest umjetnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagreba. Bavi se temama povijesti i teorije fotografije te studija sjećanja, teorijom i povijesti zaštite kulturne baštine nakon Drugog svjetskog rata, modernizmom i modernizacijskim procesima na području prostornog planiranja i memorijalizacije. Od studenog 2020. zaposlena je na Institutu za povijest umjetnosti kao asistentica – doktorandica na istraživačkom projektu Ekspozicija. Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas, u okviru kojeg je upisala poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru s temom radnog naslova „Petar Dabac i njegov fotografski arhiv“ pod mentorstvom dr. sc. Križić Roban i komentorstvom prof. dr. sc. Vinka Srhoja.

Kao stručna suradnica sudjelovala je na više istraživačkih projekata: Unfinished Modernizations (2010. – 2012.), Spomenici u tranziciji. Rušenje spomenika NOB-e u Hrvatskoj (2011. – 2014.), Heroes We Love (2014. – 2017.), Forgotten Heritage – European Avant-Garde Art Online (2016. – 2018.), Not Yet Written Stories – Women Artists̕ Archives Online (2019. – 2021.). Jedna je od inicijatorica međunarodne suradničke platforme (Ne)Primjereni spomenici / (In)Appropriate Monuments (2014.) u okviru koje kao istraživačica i koordinatorica djeluje do početka 2017. godine. Od 2019. godina članica međunarodne radne grupe Post-Socialist and Comparative Memory Studies koja djeluje u okviru Memory Studies Association te članica uredništva newslettera grupe.

Autorica je ili koautorica više izložbi, među ostalima: Spomenici u tranziciji. Rušenje spomenika NOB-e u Hrvatskoj (2011.), Putevima revolucije: memorijalni turizam u Jugoslaviji (2015.), Teritorij kao zapis – Figure južnog Zagreba (2016.), Tošo Dabac unutar okvira – Reportaže s obale (2016.), Tošo Dabac unutar okvira – Fotografije baštine (2017.), Proširena fotografije, segment 3 (2018.), Petar Dabac (Leibniz, 2019.), 79 godina atelijera Dabac u Ilici (2019.), Sandro Đukić: Arhiva kao memorijski konstrukt (2019.), Petar Dabac: Portreti 1959.1985. – Projekt preoblikovanja svijesti (2019.), Galerija Arhiv TD Petra Dabca (2020.), Sandro Đukić i Bojan Salaj: Arhiv kao memorijski konstrukt (2021.).

Suorganizirala je tri međunarodne konferencije: Socialist Monuments and Modernism (2015.), Post-War Monuments in Post-Communist Europe (2017.) i Post-Socialist Memory in a Global Perspective: Postcolonialism, Post-Transition, Post-Trauma (2020.).

Sudjelovanje na skupovima (izbor)

  • ASN 23rd Annual World Convention (Harriman Institute, Columbia University, New York, 2018.)
  • Cities and regions in flux after border change: Reconfiguring the frontier, reshaping memory and visualizing change in twentieth century Europe (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2019.)
  • Three Decades of Post-Socijalist transition (TU Darmstadt, 2019.)
  • Convergences, Memory Studies Association Fifth Annual Conference (Varšava, online, 2021.)