Arhiva brojeva

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 44-1 (2020)

Broj 44-1 (2020)

Cijena: 10,62 €


Glavni urednik
Danko Zelić

Uredništvo
Sanja Cvetnić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Matko Matija Marušić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci), Mirjana Repanić-Braun (Institut za povijest umjetnosti), Werner Telesko (ÖAW, Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes – IHB, Beč), Danko Zelić (Institut za povijest umjetnosti)

Uredničko vijeće
Péter Farbaky (Budapesti Történeti Múzeum, Budimpešta), Igor Fisković (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb), Géza Galavics (MTA Bölcsészettudomànyi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budimpešta), Martin Mádl (Ústav dĕjin umění Akademie vĕd České republiky, Prag)

Impressum

-
Članci /
Articles

7–16
Ivo Babić
Jedan zametnuti Radovanov reljef?
An Apparently Lost Relief by Master Radovan?
Prethodno priopćenje – Preliminary communication

17–32
Đurđina Lakošeljac
Arhivske vijesti o splitskim zlatarima 14. stoljeća
Archival Notices on Split’s Goldsmiths in the 14th Century
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

33–46
Emil Hilje
Nekoliko bilješki o slikaru Blažu Jurjevu
Notes on Painter Biagio di Giorgio da Traù
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

47–56
Iva Pasini Tržec
O slici Krštenje vladara iz Strossmayerove galerije starih majstora
On the Painting Baptism of a Ruler at the Strossmayer Gallery of Old Masters
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

57–72
Jasmina Nestić
Auxilium in tribulatione – ikonografija dobre smrti na primjeru slike iz župne crkve Majke Božje Snježne u Kutini
Auxilium in tribulatione – Iconography of Good Death in a Painting from the Parish Church of Our Lady of Snow in Kutina
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

73–88
Andrej Žmegač
Modernizacija kninske tvrđave u 18. stoljeću
Modernization of the Knin Fortress in the 18th Century
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

89–108
Milan Pelc
Utilissimus reipublicae princeps – Eugen Savojski i retorika barokne medalje
Utilissimus reipublicae princeps – Eugene of Savoy and the Rhetoric of Baroque Medals
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

109–130
Dunja Babić – Katja Marasović
Novovjekovni stambeni sklopovi i njihova uloga u urbanizaciji trogirskog predgrađa na Čiovu
Early Modern Residential Complexes and Their Role in the Urbanization of Trogir’s Suburb on the Island of Čiovo
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

131–148
Dalibor Prančević
Slavoluci i(li) spomenici. Načini obilježavanja prisutnosti cara i kralja Franje Josipa I. u javnom prostoru Dalmacije i Kvarnera u drugoj polovini 19. stoljeća
Triumphal Arches and/or Monuments: The Ways of Indicating the Presence of Emperor and King Francis Joseph I in the Public Space of Dalmatia and Kvarner During the Second Half of the 19th Century
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

149–162
Daniel Zec
Modernistička sastavnica u opusu Oscara Nemona i kontekst modernizma i avangardnih kretanja u Bruxellesu (1925. – 1936.)
The Modernist Component in Oscar Nemon’s Oeuvre and the Context of Modernism and Avant-garde Movements in Brussels (1925–1936)
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

163–174
Petar Prelog – Lada Bošnjak Velagić
Prilog nadrealističkom opusu Željka Hegedušića – slika Kompozicija (oko 1935.)
A Contribution to the Surrealist Oeuvre of Željko Hegedušić: The Composition (Around 1935)
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper

175–186
Ante Orlović
Izložba The Family of Man i njezini odjeci na međunarodnim izložbama fotografije u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih godina
The Family of Man and its Echoes in International Photography Exhibitions in Croatia During the 1950s and 1960s
Pregledni rad – Review paper

In memoriam Tonko Maroević (1941. – 2020.)

188–189
Željka Čorak
Tišina mašíne. Tonku za spomen

190–191
Igor Fisković
Val valom o žalo. Uz sjećanja na Tonka Maroevića

192
Katarina Horvat-Levaj
Govor održan na pokopu Tonka Maroevića u Starom Gradu, 14. kolovoza 2020.

In memoriam Žarko Domljan (1932. – 2020.)

194–195
Katarina Horvat-Levaj
Žarko Domljan i Institut za povijest umjetnosti

196–197
Radoslav Tomić
Govor održan na pokopu Žarka Domljana u Zagrebu, 9. rujna 2020.

199
Autori / Authors

Cijena: 10,62 €