Studije i monografije

Lorenzo Lotto, portret Tome Nigera u Splitu

Radoslav Tomić

Cijena: 13,27 €


Autor
Radoslav Tomić

Urednik
Danko Zelić

Recenzenti
Bojan Goja
Vladimir Marković

Lektura i korektura
Saša Vagner

Prijevod sažetka na engleski
Asja Radman

Prijevod sažetka na talijanski
Nicoletta Russotti Babić

Likovno i grafičko oblikovanje
Luka Gusić

Fotografije
Paolo Mofardin, Institut za povijest umjetnosti
Sergio Gobbo
Živko Bačić
Ministarstvo kulture i medija RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Splitu
Muzej grada Splita

Tisak
Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb

Naklada
250 primjeraka

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.

Nakladnička cjelina
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knj. 59

ISBN 978–953–7875–75–6

-
Objavljivanje knjige potpomognuto je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Grada Splita i Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku.

-
U monografiji Lorenzo Lotto, portret Tome Nigera u Splitu autor istražuje ličnost znamenitog Splićanina Tome Nigera, biskupa Skradina i Trogira, koji se u prvim desetljećima 16. stoljeća istaknuo kao diplomat u različitim europskim gradovima, zemljama i dvorovima, nastojeći spriječiti osmanlijska osvajanja hrvatskih zemalja.

U središtu istraživanja je portret Tome Nigera koji se čuva u franjevačkom samostanu na Poljudu u Splitu. To remek djelo renesansne portretistike izradio je u Veneciji 1527. godine Lorenzo Lotto. Uz stilsku analizu, autor donosi podatke o restauraciji. Istodobno se iznosi historijat istraživanja umjetnine o kojoj su pisali ugledni povjesničari umjetnosti iz Hrvatske, Italije, Austrije, Amerike i Francuske.

U knjizi su objavljeni dokumenti i povijesni zapisi o biskupu Nigeru, u prvom redu bilješke koje je o njemu zabilježio mletački kroničar Marino Sanudo u svojim slavnim Dnevnicima.

-
SADRŽAJ

11
1. Biskup Toma Niger, njegov rod, podrijetlo, biografija i djelatnost

45
2. Portret Tome Nigera

65
3. Grobnica Tome Nigera

77
Prilog: Arhivski dokumenti i povijesni zapisi o Tomi Nigeru (od 1487. do 1532. godine)

111
Literatura

117
Summary: Lorenzo Lotto’s Portrait of Toma Niger in Split

129
Riassunto: Lorenzo Lotto, Il ritratto di Toma Niger a Spalato

Cijena: 13,27 €