Novosti
MEĐUNARODNA SURADNJA

Atlas javne arhitekture Istočne srednje Europe 2021.

Kao nastavak uspješne prošlogodišnje suradnje na međunarodnoj platformi PACE – Public Architecture in East-Central Europe, koju je inicirao i provodi Odsjek za projektiranje javnih zgrada Sveučilišta za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti (BME), i ove godine odabrana su najbolja ostvarenja suvremene javne i društvene arhitekture u zemljama Istočne srednje Europe. Kao izbornici arhitektonskih realizacija u Hrvatskoj, u radu deseteročlane komisije sudjeluju dr. sc. Tamara Bjažić Klarin i Boris Dundović s Instituta za povijest umjetnosti.

Realizacije su raspoređene u tri kategorije, a ove su godine u atlas PACE uvršteni sljedeći projekti i ostvarenja u Hrvatskoj:

  1. Muzej grada Rijeke – Palača Šećerane (Hrvatski restauratorski zavod) – u kategoriji Recollective Architecture, koja obuhvaća obnovljenu i revitaliziranu baštinu, suvremene dogradnje graditeljskog naslijeđa i spomenike od velike važnosti u artikulaciji kolektiva i kulturnoga sjećanja

  2. Obnova povijesnog trga „kod loggie” u Oprtlju (Zadruga Praksa) – u kategoriji Sustainable Communities, koja obuhvaća realizacije i/ili projekte ostvarene društvenim naporom i sudjelovanjem za poboljšanje društvenoga standarda siromašnih i socijalno ugroženih zajednica.

  3. Osnovna škola Ivanja Reka (Submap + JKA Arhitekti) – u kategoriji Innovative Public Spaces, koja obuhvaća nove javne i društvene zgrade i/ili reinterpretirane namjene postojećih javnih građevina, kojima su uspostavljeni novi i inovativni obrasci korištenja javnog i društvenog sadržaja.

Misija inicijative PACE jest predstaviti i promicati visokokvalitetnu javnu arhitekturu te stvoriti platformu za stručno i znanstveno umrežavanje, kao i doprinijeti znanju o izgrađenom okolišu u regiji. S tim ciljem pokrenuta je izrada atlasa u obliku mrežnih stranica, u koji se svake godine uključuje po 27 pažljivo odabranih javnih i društvenih projekata realiziranih u posljednjih pet godina, po tri iz svake od devet zemalja: Češke, Hrvatske, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Ukrajine.

-
Više informacija potražite na mrežnim stranicama ili na Facebook stranici platforme.

-
Kontakti:
Tamara Bjažić Klarin
Boris Dundović