Novosti
Poziv za volontere

Arhiv Aleksander Laslo

>>> POZIV <<<

Arhiv Aleksander Laslo, zaprimljen u Institut za povijest umjetnosti tijekom 2018. i 2019. godine, okuplja gradivo iz ostavštine arhitekta i povjesničara arhitekture Aleksandera Lasla (Celje, 18. 10. 1950. – Zagreb, 25. 2. 2014.). Arhiv okuplja značajnu istraživačku dokumentaciju i autorove rukopise koji se većim dijelom odnose na teme iz povijesti nacionalne arhitekture i urbanizma, a poglavito one vezane uz prostorni i arhitektonski razvoj grada Zagreba tijekom 19. i 20. stoljeća. Velik Laslov znanstveno-istraživački doprinos nadopunjen je brojnim konzervatorskim osvrtima, kako onim teorijskima tako i praktičnima, što je danas posebno relevantna tema u svijetlu poslijepotresne zaštite i obnove zagrebačkoga graditeljskoga naslijeđa.

Prvi dio arhivske donacije sastoji se od 170 jedinica heterogene vrste (rukopisi, fotografije, razglednice, nacrti, arhivski izvori). Laslova istraživačka grada i dalje je postupku primopredaje.

U sklopu aktivnosti stručne obrade, inventarizacije i valorizacije građe, Institut za povijest umjetnosti organizira studentske volonterske radionice u suradnji s Katedrom za zaštitu kulturne baštine na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radionice će, osim arhivske i informacijske obrade, uključivati i niz stručnih terenskih obilazaka te predavanja na kojima će se studenti upoznati s praktičnim radom u konzerviranju i restauriranju graditeljskog naslijeđa. Teme koje će studenti u sklopu tih radionica apsolvirati uključuju:

  • istraživanje kulturnih dobara i spomeničkih cjelina te korištenje arhivskih, dokumentacijskih i drugih izvora u izradi konzervatorsko-restauratorskih studija
  • uvod u dokumentiranje kulturnih dobara i izradu arhitektonskih snimaka postojećeg stanja
  • izazovi praktičnog konzervatorskog i restauratorskog rada – terenski obilazak gradilišta i realizacije
  • metodologija i etika znanstvenoga i stručnoga istraživačkoga rada

S obzirom na broj dobivenih prijava, rad na obradi arhivske građe bit će organiziran u grupama do 4 studenta, dok će navedene tematske radionice uključivati sve prijavljene sudionike.

Volontiranje se provodi sukladno Zakonu o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21) te svaki sudionik s Institutom za povijest umjetnosti potpisuje ugovor o volontiranju. Po završetku volontiranja, sudioniku će biti izdana službena potvrda o volontiranju, odnosno stečenim vještinama i kompetencijama.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i odluke Stožera civilne zaštite RH, svi polaznici volonterskih radionica obavezni su imati važeće EU digitalne COVID potvrde ili negativne nalaze testa te se tijekom boravka u prostorima Instiuta pridržavati preporučenih epidemioloških mjera.

Pozivamo zainteresirane studente da svoje prijave pošalju do petka 10. prosinca 2021. godine.

Kontakt i mentor u Institutu za povijest umjetnosti:
Boris Dundović, mag. ing. arch., konzervator arhitekt
bdundovi@ipu.hr

Kontakt i mentor na Odsjeku za povijest umjetnosti:
dr. sc. Marko Špikić, redoviti profesor
mspikic@ffzg.hr

Naslovna fotografija: Marko Mihaljević, 2013.