Aktualna istraživanja

Popis aktualnih primijenjenih istraživanja, konzervatorskih elaborata i podloga.

Konzervatorski elaborat Isusovački kolegij u Dubrovniku / Sjemenište i Klasična gimnazija Dubrovačke biskupije
VODITELJICA: Katarina Horvat-Levaj
AUTORICA: Katarina Horvat-Levaj
SURADNICI: Ivana Haničar Buljan, Margareta Turkalj Podmanicki, Sandra Križić Roban, Paolo Mofardin, Caludia Pezzi
NARUČITELJ: Dubrovačka biskupija

Konzervatorski elaborat Arheološka zona na Pustijerni
VODITELJICE: Katarina Horvat Levaj, Ivana Haničar Buljan
SURADNICI: Margareta Turkalj Podmanicki, Danijela Šapina, Boris Dundović, Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Konzervatorska studija dvorca u Kneževu
VODITELJI: Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
NARUČITELJ: Ministarstvo kulture i medija RH

Konzervatorski elaborat Stari grad Ozalj
VODITELJICE: Katarina Horvat Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORI: Darka Bilić, Andrej Žmegač
SURADNICI: Maja Bilušić, Paolo Mofardin, Jovan Kliska
NARUČITELJ: Družba „Braća Hrvatskog Zmaja“

Konzervatorski elaborat Zagrebačka katedrala
VODITELJICA: Katarina Horvat Levaj
AUTORI: Željka Čorak, Irena Kraševac, Daniel Premerl, Mirjana Repanić-Braun, Radoslav Tomić, Matko Matija Marušić
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJI: Zagrebačka nadbiskupija / Hrvatski restauratorski zavod

Konzervatorska studija za Epidemiološki zavod u Rockefellerovoj 2
AUTOR: Josip Belamarić
NARUČITELJ: Špatula d.o.o.