Kvartal

Kvartal XVIII-3-4-2021


Glavni i odgovorni urednik:
Petar Prelog

Uredništvo:
Darka Bilić, Boris Dundović, Andrej Žmegač

Lektura:
Dunja Aleraj Lončarić

Grafički dizajn:
Mario Aničić

Tipografija:
Brioni i Lumin Sans [N. Đurek i P. Biľak]

***
Dvobroj časopisa Kvartal 3-4/2021 objavljen je kao online izdanje koje sadrži poveznice sadržajnih stranica i poveznice internet adresa.

***

Sadržaj

Aktualno

4–15
Barbara Vujanović
Povijest preuređenja i preuzimanja Meštrovićeva paviljona i okolnoga prostora - od džungle do Instagrama

Nova izdanja

16–23
Daniel Premerl
Jedan prelat nemirnog šesnaestog stoljeća i umjetnost

24–30
Andreja Šimičić
Monografija kao umjetničko djelo

32–40
Ivana Mance
O idejnim temeljima njemačke zaštite spomenika i njezinim pionirima

43–49
Julija Lozzi Barković
Vrijedan doprinos međunarodnoj diskusiji o ranim radovima Gustava Klimta

50–56
Tamara Bjažić Klarin
Arhitektura svakodnevice kao legitimna istraživačka tema

58–64
Frano Dulibić
Majstorsko ekvilibriranje između emotivnog i racionalnog

Izložbe

66–75
Mirjana Repanić-Braun
Matija Žeravić, barokni slikar hrvatskih korijena

76–85
Josip Klaić
Bukovac i fotografija

86–95
Nevenka Šarčević
Nove atribucije unutar opusa Oskara Hermana

96–105
Željka Turk Joksimović
Industrijska baština u knjižnici

106–117
Marina Šafarić
Ivan Kožarić – kontinuitet koračanja izvan okvira

Zaštita baštine

118–127
Boris Dundović
Razaranje identiteta povijesne Trešnjevke - kuća Miletić-Braut

Znanstveni skupovi i radionice

128–133
Ana Šverko
Grad na moru: Dioklecijanova palača, prostor i izmještanja

134–139
Darka Bilić
Trogir pod sjenom krila Svetog Marka

140–149
Franko Ćorić
Njegovanje sjećanja na začinjavca

150–157
Lana Lovrenčić
O specifičnostima fotografskih arhiva

Projekti

158–165
Ana Plosnić Škarić, Marin Duić
Progetto Rialto: Urban history, Life and the Future

166–168
Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama

170–173
Arhitektonski susreti Hrvatske i Mađarske: Modaliteti strukovne razmjene znanja, 1900.–1945.

Disertacije

175–176
Barbara Vujanović
Od antičkih uzora do neoklasicizma – klasična komponenta u djelu Ivana Meštrovića

177–178
Davroin Vujčić
Kiparski opus Vanje Radauša

179–180
Sanja Sekelj
Digitalna povijest umjetnosti i umjetničke mreže u Hrvatskoj 1990-ih i 2000-ih

182–186
Autori u broju