Fotoarhivi

Branko Balić

Sandra Križić Roban, Irena Šimić

Autorice
Sandra Križić Roban
Irena Šimić

Urednica
Ana Šverko

Recenzenti
Ivana Mance
Hrvoje Gržina

Prijevod na engleski jezik
Marina Schumann

Lektura
Dunja Aleraj Lončarić

Dizajn i prijelom
studio bilić_müller

Digitalna obrada
Irena Šimić
Filip Kartelo
Ivan Kuharić

Tisak i uvez
Sveučilišna tiskara d.o.o.

Naklada
350 primjeraka

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, 2022.

Nakladnička serija
Fotoarhivi, knj. 1

Materijalni opis
183 str.; ilustr.

ISBN 978-953-7875-91-6

Fotografija na naslovnici
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac, oko 1965. (Fotoarhiv Branko Balić, Institut za povijest umjetnosti, neg. BB-R-01339)

-
Iz recenzije Ivane Mance:

„U užem smislu estetska kvaliteta Balićeva djela svrstava ga među ponajbolje hrvatske fotografe svoje generacije, i to ne samo u djelokrugu fotografa prvenstveno posvećenih snimanju materijalne kulturne baštine (u Balićevoj generaciji to su Nenad Gattin i Krešimir Tadić), već i u društvu drugih snažnih autorskih osobnosti u ovom području stvaralaštva, poput Marije Braut ili Mladena Tudora. Nadalje, uslijed širokog raspona tema kojima se kao fotograf bavio, Balićev opus pruža primjerno svjedočanstvo o društvenoj i kulturnoj ulozi fotografije općenito – predodžba povijesnoga vremena, način na koji je ono doživljavalo sama sebe, bitno su određeni upravo pogledom fotoaparata, koji je rijetko puko dokumentaran, a mnogo češće, ako ne i uvijek, sustvarateljski – podrazumijeva specifičnu interpretaciju viđenoga. Napokon, Balićev fotografski opus predstavlja važan povijesni izvor za istraživanje kulturno-umjetničkog, ali i društvenog života razdoblja u kojem je djelovao (od kraja 50-ih do sredine 70-ih godina), što potvrđuje i redovito korištenje njegovih fotografija kao vizualnog materijala u raznim publikacijama. Svime navedenim bavi se središnji tekst u knjizi Sandre Križić Roban, povjesničarke umjetnosti koja je u svome znanstvenom radu (između ostaloga) posvećena povijesti fotografije u Hrvatskoj, kao i teorijskim aspektima ovoga medija; tekst Irene Šimić bavi se pak Balićevom ostavštinom kao arhivskim fotografskim materijalom.“

-
Iz recenzije Hrvoja Gržine:

„Knjiga Branko Balić prije svega je namijenjena povjesničarima umjetnosti i fotografije, ali i kustosima umjetničkih zbirki te kao takva bez sumnje pridonosi valorizaciji Balićeva fotografskog rada, a u njegovu životnu i radnu biografiju dodaje mnoštvo dosad nepoznatih elemenata. S obzirom na to da je o radu toga važnog majstora fotografije dosad bio objavljen tek jedan muzejski katalog s tekstovima Milana Preloga i Tonka Maroevića (Branko Balić 1930.–1976. Fotografije, Zagreb, 1978.), kratka natuknica u Hrvatskome biografskom leksikonu (Nada Grčević, 1983.) te televizijska emisija iz ciklusa Fotografija u Hrvatskoj (2016.), djelo Sandre Križić Roban nadaje se kao najpotpuniji kritički utemeljeni resurs za daljnje istraživanje i vrednovanje Balićevih fotografija i njegove ostavštine u cjelini. Pisan jasno i zanimljivo, tekst Branko Balić. Čitanje izbliza čitatelju nudi dosad najdetaljniji uvid u fotografski rad protagonista. Sve su analize i interpretacije Balićevih fotografija provjerljive u priloženim reprodukcijama, kao i precizno i sustavno sastavljenome kritičkom aparatu podnožnih bilježaka.“

-
Objavljivanje knjige omogućili su Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Grad Zagreb. Ovaj je rad sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom IP-2019-04-1772.

-
Cijena: 19,91 €

Cijena: 150.00 kn