Studije i monografije

Znakovi identiteta. Sveci zaštitnici u umjetnosti 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji, Boki kotorskoj i Dubrovačkoj Republici

Radoslav Tomić

Autor
Radoslav Tomić

Glavni urednik
Nenad Cambi

Urednik knjige
Matko Matija Marušić

Recenzenti
Sanja Cvetnić
Nikola Jakšić

Oblikovanje
Franjo Kiš

Lektura
Katja Tresić-Pavičić

Prijevod sažetka na talijanski
Renata Hace-Citra

Kazala
Danko Zelić

Fotografije
Paolo Mofardin, Institut za povijest umjetnosti
Zoran Alajbeg
Živko Bačić
SICU, Zadar
Goran Bulić
Vjeran Duvnjak
Neven Fazinić
Stevan Kordić
Vanja Kovačić
Robert Matić
Radoslav Tomić
Ivo Vučetić
Državni arhiv u Dubrovniku (Zoran Perović)
Državni arhiv u Zadru
Muzej grada Splita
HRZ (Natalija Vasić, Jovan Kliska, Pino Gamulin, Davor Gazde, Živko Bačić)
MKM (Vinko Malinarić)

Tisak
Tiskara Zelina d.d., Sveti Ivan Zelina

Naklada
300 primjeraka

Izdavači
Književni krug Split, 2021.
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.

Nakladničke cjeline
Biblioteka knjiga Mediterana, knj. 116
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knj. 62

ISBN
978-953-163-522-6 (KKS)
978-953-373-002-8 (IPU)

-
Objavljivanje knjige potpomognuto je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Splita, Grada Omiša, Grada Zadra, Zadarske nadbiskupije, Dubrovačke biskupije, Hvarske biskupije i Franjevačke provincije Presvetog otkupitelja iz Splita.

-
Knjiga Znakovi identiteta. Sveci zaštitnici u umjetnosti 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji, Boki kotorskoj i Dubrovačkoj Republici pruža monografski pregled likovnih prikaza lokalnih svetaca zaštitnika u primorskoj umjetnosti baroknog razdoblja i umjetnine tumači u lokalnom, regionalnom i nacionalnom kontekstu. Sadržaj knjige obuhvaća likovnu kulturu velikog prostora, od Krka do Kotora, odnosno mletačku Dalmaciju i Dubrovačku Republiku, u vremenu nakon Tridentskog sabora, u kojem se pronalaze začetci novih ili obnova starih pobožnosti prema lokalnim svetim zaštitnicima. Uvodno poglavlje donosi pregled čašćenja sv. Jeronima u „njegovu dalmatinskom zavičaju“. Slijede studije slučaja o svakoj od nekadašnjih biskupija navedenog područja. Već trolist kvarnerskih biskupija (Krk, Rab i Osor) pokazuje različite dinamike izbora i čašćenja lokalnih svetaca i otkriva kompleksnu mrežu relikvija, relikvijara, slika, oltara, ali i drugih naručenih umjetnina, koje su, prema autorovu čitanju, bili biljezi identiteta istočnojadranskih stvarnosti 17. i 18. stoljeća. Interpretacije su još uvjerljivije na materijalu većih sredina, poput one zadarske, splitske, dubrovačke ili kotorske, čijim su nebeskim zaštitnicima posvećena monumentalna ostvarenja barokne umjetnosti u Hrvatskoj. No, autor se ne zaustavlja samo na kvalitativno uspjelim ostvarenjima, već ulazi i u male seoske crkve dalmatinskih otoka i Poljičke Republike kako bi i ondje ustanovio udio likovnosti u kreiranju kultova lokalnih zaštitnika. Knjiga Znakovi identiteta donosi svjež pogled na baroknu umjetnost istočnog Jadrana i nudi nove smjerova za buduća istraživanja. Njezin temeljni doprinos leži u egzemplarnom iščitavaju složenih koncepata povijesne zbilje – što identiteti nesumnjivo jesu – u 17. i 18. stoljeću. Precizna analiza složenih i višestruko isprepletenih odnosa između geografskog prostora i identiteta istočnog Jadrana, stvaranih i poimanih likovnim sredstvima, primjenjiva je i izvan uskog kruga specijalista baroknog slikarstva.

-
SADRŽAJ

5
Uvod

15
Sveti Jeronim u dalmatinskom zavičaju

53
Sjevernojadranski otoci: Krk, Osor, Mali i Veli Lošinj, Rab, Pag

103
Dalmacija od Zadra do Dubrovnika: Zadar, Nin, Šibenik, Trogir, Split, Omiš i Poljica, Makarska i Podgora, Hvar, Brač i Šolta, Korčula

281
Dubrovačka Republika

315
Boka kotorska

359
Nove granice i nova svetišta: Uvezeni kultovi i domaća tradicija, Hodočasnički toposi u Dalmatinskoj zagori – kult Bogorodice i čašćenje svetaca

387
Zaključak

417
Riassunto: All'insegna dell'identità

449
Prilozi

-
Cijena: 33,18 €

Cijena: 250.00 kn