Konzervatorske studije i elaborati

Hrvatsko katoličko sveučilište. Domobranska vojarna i zgrada pisarnice

Katarina Horvat-Levaj


Elaborat
Hrvatsko katoličko sveučilište. Domobranska vojarna i zgrada pisarnice (Ilica 242, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica

Autorica
Dr. sc. Katarina Horvat-Levaj

Stručna suradnja
Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh.

Fotografije
Paolo Mofardin

Arhitektonska snimka
Katja Banai, dipl. ing. arh.

Lektura
Rosanda Tometić

Oblikovanje
Franjo Kiš, ArTresor naklada

Recenzenti
Dr. sc. Joško Belamarić
Marijana Sironić, dipl. ing. arh.

Naručitelj
Hrvatsko katoličko sveučilište

Izdavač
Institut za povijet umjetnosti, Zagreb, travanj 2022.

Nakladnička cjelina
Mrežna izdanja Instituta za povijest umjetnosti, Elaborati i konzervatorske studije

Materijalni opis
61 str.; ilustr.

ISBN 978-953-373-007-3

-
Elaborat možete preuzeti ovdje (pdf, 9 MB).

-
Zgrada nekadašnje pisarnice, kao i cijela Domobranska vojarna, sagrađena je 1898./1899. godine prema projektu Milana Lenucija (prostorna koncepcija) i Janka Holjca (arhitektonsko oblikovanje), u izvedbi projektno-graditeljskog biroa Hönigsberg & Deutsch. Sudjelovanje tako istaknutih arhitekata rezultiralo je visokom kvalitetom cjeline, ali i pojedinačnih građevina, osobito zgrade zapovjedništva – pisarnice.

Referiravši se na prototipsko rješenje vojarne s paviljonskim građevinama, ostvareno nešto prije u Pješačkoj Rudolfovoj vojarni (na današnjem Trgu dr. Franje Tuđmana), Milan Lenuci, jedan od autora znamenite Lenucijeve (Zelene) potkove, ostvario je inventivnu kompoziciju s rafiniranim gradiranjem građevina s obzirom na njihovu namjenu i oblikovanje. Tako oblikovan kompleks unio je novu prostornu kvalitetu u tadašnjoj zapadnoj periferiji Zagreba (Črnomercu).

Janko Holjac, pak, u sklopu također već ustaljenoga oblikovanja vojarni s tipskim rješenjima tlocrta i prepoznatljivim vanjskim kontrastom žbukanih ploha i fasadne opeke, ostvaruje također funkcionalne i skladne građevine.

Glavna urbanističko-arhitektonska kvaliteta Domobranske vojarne postignuta je upravo u zgradi pisarnice. Podignuta u osi sklopa, na frontalnoj poziciji uz Ilicu, svoju centralnu ulogu iskazuje isticanjem volumena tornjem. Uz vanjsku kvalitetu, ta se historicistička građevina ističe unutarnjim rješenjem, a osobito reprezentativnim predvorjem i prozračnim stubištem sa šupljom jezgrom i dekorativnom ogradom od kovanog željeza. Njezina planirana prenamjena u zgradu rektorata pridonijet će kvaliteti cjelokupnoga prostora Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.

-
Informacije o aktualnim primijenjenim istraživanjima, konzervatorskim elaboratima i podlogama ovdje.