Studije i monografije

Požeška katedrala

Katarina Horvat-Levaj (ur.)

Cijena: 60,00 €


Urednica
Katarina Horvat-Levaj

Recenzenti
akademik Vladimir Marković
prof. dr. sc. Sanja Cvetnić

Autorice
Silvija Banić
Katarina Horvat-Levaj
Arijana Koprčina
Irena Kraševac
Ivanka Reberski
Mirjana Repanić-Braun
Vlasta Zajec

Fotografije
Paolo Mofardin
Goran Vranić

Arhitektonski nacrti
Marie Stepinac

Likovno i grafičko oblikovanje
Franjo Kiš, ArTresor naklada

Lektura
Karmela Prosoli

Korektura
Zvonimir Prosoli

Kazala
Lina Šojat

Prijevod pogovora
Nikolina Jovanović (engleski)
Milan Pelc (njemački)
Nicoletta Russotti Babić (talijanski)

Korektura prijepisa dokumenata
Ladislav Dobrica

Stručna suradnja
Iva Vidović

Izdavači
Požeška biskupija, Požega, 2022.
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2022.
ArTresor naklada, Zagreb, 2022.

Nakladničke cjeline
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knj. 54
Bibliotheca Ars Sacra Posegana, knj. 14.

Materijalni opis
515 str.; ilustr.; katalog umjetnina; pogovor; dokumenti, izvori, literatura, kazala

ISBN (IPU)
978-953-7875-70-1

SADRŽAJ

-
Katedrala sv. Terezije u Požegi sagrađena je kao župna crkva (1756.–1763.) odlukom zagrebač­kog biskupa Franje Thauszyja, uz carsku potporu Marije Terezije, zadobivši s pratećim konzistorijem i sjemeništem ulogu sjedišta pomoćne biskupske uprave za zapadnu Slavoniju. Time je na svojevr­stan način najavljeno osnivanje Požeške biskupije više od dva stoljeća poslije, 1997. godine. Tako istaknut status rezultirao je visokom arhitekton­skom kvalitetom same kasnobarokne crkve, sagra­đene po projektu vrsnoga arhitekta iz austrijskoga kulturnog kruga, te njezine raskošne opreme, na­stale u radionicama bečkih, štajerskih i domaćih majstora. Barokni i rokoko ansambl nadopunjen je na prijelazu 19. u 20. stoljeće historicističkim i secesijskim umjetninama, zaokruženima zidnim slikama velikanâ hrvatske moderne – Celestina Medovića i Otona Ivekovića. Uzdignuće na rang katedrale, pak, praćeno je restauracijom i opre­manjem djelima vodećih suvremenih umjetnika – Šime Vulasa, Đure Sedera, Marije Ujević Galeto­vić i drugih, koje je znalački odabrao prvi požeški biskup mons. dr. Antun Škvorčević. Uz ulogu me­cene, biskup Škvorčević inicirao je i izradbu znan­stvene monografije Požeška katedrala, objavljene o dvadesetpetoj obljetnici osnutka Požeške bisku­pije, u suizdanju s Institutom za povijest umjetnosti i ArTresor nakladom. Više specijaliziranih stručnjaka interpretiralo je katedralnu cjelinu na temelju novih arhivskih i terenskih istraživanja te je vrjednovalo kasnobaroknu crkvu i njezin inven­tar u kontekstu europske i hrvatske umjetnosti, po­prativši tekstove brojnim fotografijama i nacrtima. S obzirom na to da katedrala sv. Terezije čini važan segment u razvoju srednjoeuropske sakralne arhitekture, u planu je prijevod mono­grafije na engleski jezik.

-
Objavljivanje knjige potpomogli su Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Cijena: 60,00 €