Stručni suradnici

Maja Kamenar

Stručna suradnica u znanosti i visokom obrazovanju – arhitektica

T. 01 6112 728

E. mkamenar / ipu.hr

Biografija

Maja Kamenar rođena je 1984. godine u Rijeci. Diplomirala je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu sveučlišta u Zagrebu 2014. godine. Advanced Masters in Structral Analysis of Monuments and Historical Constructions završila je 2015. godine uz dvostruku diplomu Universita degli studi di Padova (Padova) i Universitat Politecnica de Catalunya (Barcelona), s temom „The path from hydraulic lime to Portland cement. Implications for restoration.”

Pri Visokom učilištu Algebra 2023. godine stiče kvalifikaciju grafičke dizajnerice, spec. digitalnog izdavaštva.

Od 2008. do kraja 2022. godine bila je vanjska suradnica na programima Hrvatskog restauratorskog zavoda, u službama za nepokretnu (odjel za graditeljsko naslijeđe; odjel za zidno slikarstvo i mozaik) i pokretnu baštinu (odjel za drvenu polikromiju i skulpturu), te odjelu za kopnenu arheologiju.

Sudjelovala je na međunarodnim edukacijama i treninzima s fokusom na istraživanje i konzervaciju kulturnog naslijeđa pod rizikom (Cultural Heritage without Borders, UNESCO World Heritage Youth Professionals Forum, Emergency Response to Cultural Heritage at Risk).

Kao stručna suradnica u znanosti – arhitektica zaposlena je Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu od ožujka 2023. godine.