Novosti
Međunarodna konferencija

Otkrivanje Dalmacije IX

Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu poziva vas na sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu / okruglom stolu koji se organizira u sklopu tjedna znanstvenih i stručnih događanja

OTKRIVANJE DALMACIJE IX

Ženski pogled na umjetničku baštinu Dalmacije u putopisnim narativima od 18. do 20. stoljeća

Split, 20.–21. listopada 2023.

>>> POZIV <<<

Kako kroz knjige, dokumente (pisma, rukopise, dnevnike, crteže, fotografije) i umjetnička djela od 18. do 20. stoljeća istražiti specifično ženski pogled na umjetničku baštinu Dalmacije?

Početak odgovora na ovo pitanje je uspostavljen kreiranjem kronogeografske baze „grand-turizma“ u Dalmaciji, u sklopu uspostavnog HRZZ projekta Grand Tour Dalmatia (UIP-2013-11-7091, 2014-17), u kojoj su sakupljeni i klasificirani brojni putopisi Dalmacijom u 18. i 19. stoljeću. Opseg ženskih putopisa dobio je u toj bazi konture koje upućuju na to da se radi o itekako relevantnom materijalu za daljnja sakupljanja i istraživanja u širem vremenskom rasponu, pa je u tom smislu u bazi zamišljeno uvođenje posebne potkategorije ženskog putopisnog izraza. Istraživanje ženskih putopisnih narativa po ovoj regiji geografski smještenoj na granici Istoka i Zapada, gdje su se kroz povijest intenzivno dodirivali kršćanski i islamski kulturni pojasevi koji su ostajali zabilježeni u bogatom umjetničkom naslijeđu, ulazi tako po prvi put u fokus interdisciplinarnih istraživanja.

Putopisu prilazimo kao žanru za prenošenje informacija o drugim kulturama, testirajući ga pritom kao žanr ženske emancipacije te istražujući prirodu i opseg ženske stručnosti. Usredotočujući se na putovanja u Dalmaciju (ali ne isključivo na njih) ovim se skupom želi doprinijeti istraživanju i razumijevanju specifičnosti ženskog pogleda na umjetničku baštinu Dalmacije, kao i puta kojim su se žene etablirale kao cijenjene autorice, počevši od 18. stoljeća, kada su njihova prava bila ozbiljno osporavana, kroz okupljene studije slučaja.

Premda nas primarno zanimaju razlozi putovanja u Dalmaciju ženskih putopisaca te kakvo mjesto zauzima umjetnička baština Dalmacije u njihovim djelima, skup je otvoren za sve one koji svojim istraživanjima mogu pridonijeti razumijevanju ženskog prijenosa znanja putem putopisa. Pozivaju se stoga znanstvenici različitih područja u interdisciplinarni krug na sudjelovanje u znanstvenom skupu kako bismo zajedno otvorili ovu temu te istražili inovativnost i erudiciju ženskih narativa.

Znanstveni odbor
Joško Belamarić (Institute of Art History – Cvito Fisković Centre Split)
Mateo Bratanić (Sveučilište u Zadru, Odsjek za povijest)
Katrina O’Loughlin (Brunel University London)
Cvijeta Pavlović (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Marko Špikić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Ana Šverko (Institute of Art History – Cvito Fisković Centre Split)
Elke Katharina Wittich (Leibniz Universität Hannover)

Organizacijski odbor
Joško Belamarić (Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković Split)
Tomislav Bosnić (Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković Split)
Ana Ćurić (Institut za povijest umjetnosti)
Ana Šverko (Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković Split)

Prijava
Sažeci radova (250 riječi) uz kratak životopis na engleskom jeziku šalju se u pdf formatu na adresu discoveringdalmatia@gmail.com. Rok za prijavu je 6. kolovoza 2023.

Važni datumi
• Prijava do 6. kolovoza 2023.
• Obavijest o prihvaćanju prijave 12. kolovoza 2023.
• Početak konferencije 20. listopada 2023.

Važne informacije
Domaćin će organizirati prijam 19. listopada navečer i završnu svečanost 21. listopada uz kavu i osvježenja u stankama za sudionike konferencije.
Za sudjelovanje na konferenciji nije predviđena kotizacija.
Organizatori ne pokrivaju putne troškove i troškove smještaja.
Organizatori mogu ponuditi pomoć pri organiziranju smještaja u povijesnoj jezgri po povoljnim cijenama.
Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski.
Duljina izlaganja je 20 minuta.
Planirana je objava radova s konferencije u recenziranom zborniku.

Naslovna fotografija
Maude M. Holbach, Dalmatia. The Land Where East Meets West, London/New York, 1908 (Morlacci Women in Zara Market)