Život umjetnosti

Život umjetnosti 107 (2020.)

Broj 107 (2020.)

Cijena: 5,31 €


GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Ivana Mance

UREDNICA TEMATA: Tamara Bjažić Klarin

UREDNIŠTVO: Tamara Bjažić Klarin (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb), Sanja Horvatinčić (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb), Vladimir Kulić (FAU School of Architecture, Fort Lauderdale), Dalibor Prančević (Filozofski fakultet, Split), Beti Žerovc (Filozofska fakulteta, Ljubljana)

IZVRŠNA UREDNICA: Sanja Sekelj

UREDNICA MREŽNIH IZDANJA: Irena Šimić

UREDNIČKI SAVJET: Nikola Dedić (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd), Leonida Kovač (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb), Elke Krasny (Akademie der bildenden Künste, Wien), Suzana Milevska (Politecnico di Milano), Nicolas Sawicki (Lehigh University, Bethlehem), Luka Skansi (Filozofski fakultet, Rijeka). Łukasz Stanek (School of Environment, Education and Development, Manchester), Mechtild Widrich (School of the Art Institute of Chicago)

PRIJEVOD SAŽETAKA: Marina Schumann

LEKTURA I KOREKTURA: Dunja Aleraj Lončarić (hrvatski/Croatian), Marina Schumann (engleski/English)

DIZAJN, PRIJELOM I PRIPREMA ZA TISAK:
Ivan Klisurić

AUTORI: Ana Dana Beroš, Tamara Bjažić Klarin, Borka Bobovec, Boško Budisavljević, Lea Horvat, Jelica Jovanović, Luka Korlaet, Ivana Mance, Sanja Matijević Barčot, Ivan Mlinar, Andriana Pozojević, Filip Pračić, Mauro Sirotnjak, Mojca Smode Cvitanović, Vesna Vuković

NASLOVNICA:
Program društveno poticane stanogradnje (POS), Špansko, Zagreb (foto: Paolo Mofardin)

-
Pozivajući se na dvadesetostoljetnu „tradiciju” društvenog i političkog aktivizma arhitekata usmjerenog na gradnju kvalitetnijega životnog prostora, namjera tematskog broja naslovljenog Kriza i stanovanje bila je potaknuti na „pretresanje” kako današnjeg trenutka u kojem živimo „novo normalno” tako i zaboravljenih znanja i praksi stanovanja, koje su i danas relevantne.

SADRŽAJ

VIZUALNI ESEJ

1–16
Ana Dana Beroš
hitnaArhitektura

STANOVANJE I KRIZA / HOUSING UNDER CRISIS

23–31
Tamara Bjažić Klarin
Stanovanje i kriza

32–59
Jelica Jovanović
Pouke jugoslavenske stambene ekonomije u razdoblju prvog petogodišnjeg plana: propusnost granica između tradicije i modernosti
Lessons of Yugoslav Housing Economy in the Period of the First Five-Year Plan: Permeable Boundaries Between Tradition and Modernity
– Prethodno priopćenje / Preliminary Paper

60–79
Sanja Matijević Barčot
Arhitekt Vuko Bombardelli i Eksperiment–57
Architect Vuko Bombardelli and Eksperiment–57
– Izvorni znanstveni rad / Original Scientific Paper

80–93
Lea Horvat
Kriza na papiru? O sociološkoj kritici kolektivnog stanovanja u kasnom socijalizmu
A Crisis on Paper? On the Sociological Critique of Mass Housing in Late Socialism
– Izvorni znanstveni rad / Original Scientific Paper

94–119
Tamara Bjažić Klarin i Luka Korlaet
Novozagrebačko naselje Dugave: novi model proizvodnje stambene zajednice
The Housing Development of Dugave in New Zagreb: a New Model for Creating a Housing Community
– Prethodno priopćenje / Preliminary Paper

120–139
Borka Bobovec, Ivan Mlinar I Andriana Pozojević
Vrsnoća arhitekture u realizacijama Programa društveno poticane stanogradnje (POS) od 2001. do 2020.
The Quality of Architecture in the Implementation of the State-Subsidized Housing Construction Programmes (POS) 2001–2020
– Pregledni rad / Review Paper

SVJEDOČANSTVA / RECOLLECTIONS

142–155
Boško Budisavljević
Ponešto o kontejnerima u privremenoj arhitekturi

156–167
Vesna Vuković
Kolektivna ulaganja u kolektivno pitanje – Razgovor s Anom Džokić i Ivom Marčetić

OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE / REPORTS, ESSAYS, REVIEWS

168–171
Filip Pračić
Prema kolektivnom odgovoru na stambeno pitanje
Iva Marčetić, Stambene politike u službi društvenih i prostornih (ne)jednakosti

172–175
Mojca Smode Cvitanović
Arhitektura na periferiji Istoka i Zapada
Łukasz Stanek, Architecture in Global Socialism – Eastern Europe, West Africa and the Middle East in the Cold War

176–185
Mauro Sirotnjak
Slatko, slano, gorko
Fiume Fantastika: Fenomeni grada, Rijeka 2020. – Europska prijestolnica kulture

SJEĆANJE / IN MEMORIAM

186–191
Ivana Mance
In artibus vita. U spomen Tonku Maroeviću

192
Autori / Authors

Cijena: 5,31 €