Život umjetnosti

Život umjetnosti 106 (2020.)

Broj 106 (2020.)

Cijena: 5,31 €


GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Ivana Mance

UREDNIŠTVO: Tamara Bjažić Klarin (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb), Sanja Horvatinčić (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb), Vladimir Kulić (FAU School of Architecture, Fort Lauderdale), Dalibor Prančević (Filozofski fakultet, Split), Beti Žerovc (Filozofska fakulteta, Ljubljana)

IZVRŠNA UREDNICA: Sanja Sekelj

UREDNICA MREŽNIH IZDANJA: Irena Šimić

UREDNIČKI SAVJET: Nikola Dedić (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd), Leonida Kovač (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb), Elke Krasny (Akademie der bildenden Künste, Wien), Suzana Milevska (Politecnico di Milano), Nicolas Sawicki (Lehigh University, Bethlehem), Luka Skansi (Filozofski fakultet, Rijeka). Łukasz Stanek (School of Environment, Education and Development, Manchester), Mechtild Widrich (School of the Art Institute of Chicago)

PRIJEVOD SAŽETAKA: Lida Lamza

LEKTURA I KOREKTURA: Dunja Aleraj Lončarić (hrvatski/Croatian), Lida Lamza (engleski/English)

DIZAJN, PRIJELOM I PRIPREMA ZA TISAK:
Ivan Klisurić

AUTORI: Katarina Andjelkovic, Branko Franceschi, Valentina Gulin Zrnić, Ana Marija Habjan, Sonja Jankov, Hannah Kiefer, Sandra Križić Roban, Jasenka Roje, Sanela Nikolić, Predrag Pavić, Sanja Potkonjak, Maja Stanković, Nevena Škrbić Alempijević, Igor Vučak, Višnja Vukašinović

NASLOVNICA:
Jasmina Cibic, The Pavilion, 2015.

SADRŽAJ

VIZUALNI ESEJ

1–16
Predrag Pavić
Kolekcija donjeg rublja
The Underwear Collection

ARHITEKTURA, POKRET, MEDIJI / ARCHITECTURE, MOVEMENT, MEDIA

22–35
Katarina Andjelkovic
Kinestetička imaginacija u arhitekturi: projektiranje i reprezentacija prostora
Kinesthetic Imagination in Architecture: Design and Representation of Space
– Izvorni znanstveni rad / Original Scientific Paper

36–51
Sonja Jankov
Koreografski i prostorni nivoi u plesnom filmu Paviljon Jasmine Cibic
Choreographic and Spatial Layers in Jasmina Cibic’s Screendance The Pavilion
– Prethodno priopćenje / Preliminary Paper

TEORIJA UMJETNOSTI / ART THEORY

52–67
Sanela Nikolić
Bauhausov Gestaltung kao nova filozofija života
Bauhaus Gestaltung as a New Philosophy of Life
– Izvorni znanstveni rad / Original scientific paper

68–81
Igor Vučak
Georges Bataille i radikalna umjetnost performansa: filozofija transgresije u performansu Ritam 0 (1974.) Marine Abramović
Georges Bataille and the Radical Performance Art: the Philosophy of Transgression in the Performance Rhythm 0 (1974.) by Marina Abramović
– Izvorni znanstveni rad / Original scientific paper

82–91
Maja Stanković
Od institucije umetnosti do dispozitiva umetnosti. Strategije institucionalne kritike
From the Institution of Art to the Apparatus of Art. Strategies of Institutional Critique
– Pregledni rad / Review Paper

PORTRETI / PORTRAITS

92–105
Višnja Vukašinović
Dva uskrsnuća Ivana Martinca
Two Resurrections of Ivan Martinac
– Izvorni znanstveni rad / Original scientific paper

106–123
Sandra Križić Roban
Zajedničke slike. Opus kustosa i povjesničara umjetnosti Vlastimira Kusika
Common Images. The Oeuvre of the Curator and Art Historian Vlastimir Kusik
– Prethodno priopćenje / Preliminary Paper

STUDIJE / STUDIES

124–137
Hannah Kiefer
Problematika demokratizacije kustoske moći u online kolekciji Kraljevskog muzeja središnje Afrike
Problematics of Democratizing Curatorial Power in the Royal Museum for Central Africa’s Online Collection
– Prethodno priopćenje / Preliminary paper

138–164
Valentina Gulin Zrnić, Sanja Potkonjak, Nevena Škrbić Alempijević
„Dvije osobe ulaze za umjetničko oslikavanje”. Etnografija zatvora kao mjesta umjetnosti
“Two Persons Coming in for Artistic Painting.” Ethnography of Prisons as Places for Art
– Izvorni znanstveni rad / Original scientific paper

OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE / REPORTS, ESSAYS, REVIEWS

167–173
Ana Marija Habjan
Madeleine, Madeleine i Madeleine
Vlado Kristl, Madeleine, Madeleine, Cité internationale des arts, Pariz

175–191
Branko Franceschi, Jasenka Roje
Zatvaranje kruga
Arsen Roje’s Artistic Development History

192
Autori
Authors

Cijena: 5,31 €