Život umjetnosti

Život umjetnosti 100 (2017.)

Broj 100 (2017.)

Cijena: 1,99 €


GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Sandra Križić Roban

UREDNICE TEMATSKOG BROJA / ISSUE EDITORS: Leonida Kovač, Sandra Križić Roban

IZVRŠNA UREDNICA: Sandra Križić Roban

UREDNIŠTVO: Liesbeth Decan, Sanja Horvatinčić, Leonida Kovač, Vladimir Kulić, Irena Šimić

PRIJEVOD: Ivana Bertić, Snježana Božin, Željka Gorički, Nataša Medved, Dunja Opatić, Ivana Ostojčić, Marina Schumann

AUTORI TEKSTOVA: Marija Borovičkić, Dorothy Cross, Boris Gunjević, Stéphanie Jamet, Leonida Kovač, Sandra Križić Roban, Christa-Maria Lerm Hayes, Maren Lübbke-Tidow, Maroje Mrduljaš, Sunčica Ostoić, Valentina Radoš, Lana Skender, Ingrid Šafranek, Emily Watlington

DIZAJN I PRIJELOM: bilić_müller studio

NASLOVNICA: Dorothy Cross, Lover Snakes, 1995., preparirane zmije i srebrne relikvije sa zmijskim srcima, 37 x 14 cm, objavljeno ljubaznošću autorice i Kerlin Gallery


Prema Hanni Arendt, riječi nisu samo medij u kojem mislimo nego i medij koji živimo. Riječ ljubav često se izgovara, no recentno doba kao da više ne shvaća složenost njezina značenja. Je li točna tvrdnja Zygmunta Baumana da smo počeli zaboravljati kako voljeti i što teorija može ponuditi u svrhu obrane uzoraka (ljubavnog) ponašanja čija je stabilnost ugrožena?

Lica koja gledaju u nas ili mimo nas često su bijesna. Uvjeravaju nas da je sve što smo znali krivo, da je nastupilo novo doba, da su oni bolji, a drugi bezvrijedni. I zato ih treba odcijepiti, ograditi zidom i žicom. Posvuda oko nas bukti mržnja, gnjevni i ostrašćeni povici protiv nekog, protiv prava pojedinaca da odlučuju o vlastitom životu. Gdje je nestala ljubav? Je li ljubavni diskurs danas krajnje osamljen, kako tvrdi Barthes? Postajemo li slabiji ako žudimo za ljubavlju ili je izražavamo u javnosti? Je li danas aktualna jedino ljubav prema samome sebi, planetarno obznanjena nevješto dorađenim selfiejem?

Jednako kao i umjetnosti, i ljubav nas potiče da interpretiramo ono što zamjećujemo, naslućujemo, priželjkujemo. A to ne mora biti ugoda ni sreća. Jer ljubav su i prekidi i dijeljenje i igre moći.

Leonida Kovač i Sandra Križić Roban (iz uvodnika)


Words, according to Hanna Arendt, are not only a medium in which we think, but also a medium which we live. The word love is often spoken, however, it seems that the complexity of its meaning is no longer understood in recent times. Was Zygmunt Bauman right when he argued that we have begun to forget how to love and what can theory offer to defend the pattern of the (love) behaviour whose stability is now threatened? The faces that stare at us or walk pass us are often furious. They are trying to convince us that everything we know is wrong, that a new age has arrived. We are persuaded that they are better, while others are worthless and therefore should be fenced off by a wall or wire. Everywhere around us hatred is raging, together with angry and zealous shouts aimed against someone, against the right of individuals to make decisions about their own lives. Where has love disappeared? Is the lover’s discourse nowadays one of extreme solitude, as Barthes claims it to be? Are we becoming weaker if we long for love or express it in public? Is the only true love today the one that we feel towards ourselves, planetary declared through an unskilfully edited selfie?

Love, just as much as art, inspires us to interpret what we perceive, sense and long for, which does not have to be pleasure or happiness – for love also includes break-ups, divisions and power plays.

Leonida Kovač and Sandra Križić Roban (from the foreword)


SADRŽAJ

4–11
Leonida Kovač, Sandra Križić Roban
Čini li nas ljubav pokretljivima ili stuporoznima?
Does love make us mobile or numb?

POLITIKE LJUBAVI

16–27
Maren Lübbke-Tidow
Kako umjetnost djeluje u krizi? Zajedništvo i prijateljstvo kao umjetničke koncepcije
How Does Art Act in Crisis? Togetherness and Friendship as Artistic Concept

28–43
Christa-Maria Lerm Hayes
Ljubav koja prihvaća i paradoksi (političke) umjetnosti u Sjevernoj Irskoj: Sandra Johnston
Accepting Love and the Paradoxes of (Political) Art in Northern Ireland: Sandra Johnston

44–49
Valentina Radoš
Kyrie ili granice vidljivosti
Kyrie, or Borders of Visibility

50–53
Stéphanie Jamet
Ljubav kao protuiskušenje
Love as an Antidote

54–61
Boris Gunjević
Čudnovatost tračaka milosti
Awkwardness of Small Lights of Grace

VIZUALNI ESEJ

63–67
Dorothy Cross
Between
Between

NI JEDNA LJUBAV NA SVIJETU NE MOŽE NADOMJESTITI LJUBAV.

70–87
Ingrid Šafranek
Ljubav u sjeni melankolije: žudnja, strast i bol u poetici Marguerite Duras
Love in the Shadow of Melancholy: Desire, passion, and pain in the poeticism of Marguerite Duras

88–99
Sunčica Ostoić
Koncepti darivanja i ljubavi u radu Agalma Zorana Todorovića
The Concepts of Gift-giving and Love in the Work Agalma by Zoran Todorović

100–113
Emily Watlington
Ljubav kao u romanu: o ljubavnim klišejima u Dvostrukoj igri Sophie Calle
Love, By the Book: On Affective Clichés in Sophie Calle’s Double Game

114–129
Lana Skender
Problem perspektive i pogleda u videoinstalaciji Dalibora Martinisa Pogled na drugi pogled
The Issue of Perspective and Gaze in Dalibor Martinis’ Video Installation The View to Another View

RETROVIZIJA

132–151
Marija Borovičkić
Nešto više od kronologije – prilog nepisanoj povijesti časopisa
More than a chronology – a contribution to the magazine’s non-written history

152–159
Maroje Mrduljaš
Život umjetnosti – iskušavanja časopisnog formata
Život umjetnosti – Testing the Limits of a Magazine Format

160–162
Biografije
Biographies

Cijena: 1,99 €