Obavijesti
Međunarodne radionice

Međunarodne radionice HRZZ projekta Globe Exchange

U sklopu HRZZ projekta Modeli i prakse globalne i kulturne razmjene i pokret nesvrstanih zemalja: istraživanja prostorno-vremenske kulturne dinamike na Ekonomskom institutu u Zagrebu održavaju se 4. i 7. rujna 2023. godine dvije međunarodne radionice, kojima započinje završna konferencijea projekta. Radionice „Racialization and the contested cultural politics of non-alignment“ i „Non-Alignment and New International Order(s)“ vodi dr. sc. Paul Stubbs sa suradnicima na istraživačkom projektu.

-
Kontakt:
Ljiljana Kolešnik