Obavijesti
Sudjelovanje na skupu

Socijalizam na klupi: krize i reforme

Dr. sc. Ljiljana Kolešnik, dr. sc. Tamara Bjažić Klarin, dr. sc. Sanja Sekelj i dr. sc. Paul Stubbs sudjeluju na 6. međunarodnom znanstvenom skupu Socijalizam na klupi: krize i reforme, koji se održava od 28. do 30. rujna 2023. godine u Puli. Organizator skupa je Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. U izlaganjima će biti predstavljena istraživanja provedena u sklopu projekta Globe Exchange, koji se provodi uz financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost.

Više informacija i program skupa ovdje.

-
Kontakt: Ljiljana Kolešnik