Znanstveni projekti
HRZZ projekt

“Where East meets West”: Putopisni narativi i stvaranje slike o umjetničkoj baštini Dalmacije u modernoj Europi (c. 1675. – c. 1941.)

O projektu
Projekt TraveloguesDalmatia se nadovezuje na rezultate HRZZ-ova projekta Dalmacija kao odredište europskog Grand Toura u 18. i 19. stoljeću (Grand Tour Dalmatia), prvog u Hrvatskoj koji je ravnopravno analizirao tekstualne i vizualne putopisne narative. Ovaj se projekt fokusira na promjenu uloge putopisa – s deskripcije prostora na interpretaciju umjetničke baštine Dalmacije – u razdoblju popularizacije i internacionalizacije putopisnog žanra. Projekt počiva na hipotezi da se formiranje slike o dalmatinskoj umjetničkoj baštini u europskom imaginariju ne može razumjeti ako se interdisciplinarno i komparativno ne sagleda širok raspon putopisnih narativa koji su zajedno pridonijeli njezinu oblikovanju. Putopisi su uvelike formirali europski identitet Dalmacije na interpretaciji umjetničke baštine zahvaljujući geografsko-političkoj poziciji na granici Istoka i Zapada, na kojoj su doticaji kršćanskih i islamskih duhovnih pojaseva ostajali zabilježeni u umjetničkom stvaralaštvu. Znanstvena istraživanja uloge putopisa u tumačenju kulturnog identiteta nekog područja na svjetskoj se razini sustavno razvijaju, dok suvremena historiografija kritički revidira heteropredodžbe i autopredodžbe o povijesti umjetnosti srednjoistočne Europe. Stoga u znanstvenom utvrđivanju doprinosa putopisnih narativa pozicioniranju dalmatinske umjetničke baštine u europskoj perspektivi, kao pretpostavci za kritičku reviziju te pozicije, nalazimo teorijsku i historiografsku relevantnost projekta za europsku povijest umjetnosti i druge humanističke discipline, ali i za izgradnju suvremenog hrvatskog kulturnog identiteta. Naredna je hipoteza da je putopis autonomna multidisciplinarna i multimedijska praksa, što u hrvatskom znanstvenom diskursu nije još posve usaglašeno s međunarodnim dosezima. Predlaže se stoga proširenje kategorije putopisa u skladu sa suvremenom metodologijom na putničko iskustvo izloženo u različitim medijima, što je aktualna tema na svjetskoj razini. Pritom se po prvi put sustavno istražuju ženski putopisni narativi. Projekt promiče proučavanje putopisa iz kuta više humanističkih disciplina što će otkriti njihov potencijal u širokom znanstvenom istraživačkom spektru.

Aktivnosti članova istraživačkog tima pratite ovdje.

Objavljene radove i rezultate projekta pratite u sustavu CroRIS.

Voditeljica projekta
dr.sc. Ana Šverko, Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković Split

Istraživački tim
dr. sc. Joško Belamarić, Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković Split
dr. sc. Mateo Bratanić, Sveučilište u Zadru
dr. sc. Irena Kraševac, Institut za povijest umjetnosti Zagreb
dr. sc. Sandra Križić Roban, Institut za povijest umjetnosti Zagreb
dr. sc. Katrina O’Loughlin, Brunel University London
dr. sc. Cvijeta Pavlović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
dr. sc. Marko Špikić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
dr. sc. Elke Katharina Wittich, Leibniz Universität Hannover
dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, Sveučilište u Dubrovniku

Akronim projekta: TraveloguesDalmatia

Trajanje projekta: 28.12.2023.–27.12.2027.

-

Kompetitivni znanstveno-istraživački projekt provodi se uz podršku Hrvatske zaklade za znanost, a vodi se pod šifrom IP-2022-10-8676.

#TraveloguesDalmatia #IPU #HRZZ