Studije i monografije

Registar položaja i spomenika ranije srednjovjekovne umjetnosti u međuriječju Save i Drave

Vladimir Peter Goss

Cijena: 5,31 €


Urednica
Ana Plosnić Škarić

Recenzenti
Željko Tomičić, Diana Vukičević Samaržija

Suradnica
Ana Turkalj-Belušić (lektura)

Grafičko oblikovanje
Franjo Kiš, ArTresor naklada

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2012.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 42

Materijalni opis
191 str.; ilustr. c/b; literatura, popis slikovnih priloga, karta

ISBN
978-953-6106-96-7

Ovdje možete preuzeti impresum, sadržaj i predgovor knjige (pdf, 457 KB).

-
Prostor obuhvaćen istraživanjem nalazi se između rijeka Save i Drave, na istoku je omeđen Dunavom, a na zapadu Sutlom i krajnjim izdancima Istočnih Alpi. To je prostor srednjovjekovne Slavonije sa Zagrebom, Križevcima, Viroviticom, Požegom i Vukovarom kao glavnim središtima, a poklapa se s međuriječnim dijelom Zagrebačke i Pečujske biskupije. Unutar tog prostora sastavljen je registar odnosno popis položaja na kojima postoje spomenici i to kako oni cjelovito ili djelomično očuvani tako i oni koji su nam poznati iz pisanih izvora, starih ilustracija ili tradicije. K tome popis sadrži i lokacije na kojima se vjeruje da bi se mogli naći spomenici iz srednjovjekovnog doba. Donja granica razdoblja obuhvaćenog istraživanjem je druga polovica 6. stoljeća, točnije od Avaro-Slavenskog doseljenja, a pokriva, nadalje, Karolinško doba (od kraja 8. do početka 10. st.), razdoblje veza s hrvatskom narodnom dinastijom (10. i 11. stoljeće), te razdoblje vladavine Arpadovića (od kraja 11. do početka 14. stoljeća). Popis broji pet stotina šezdeset i pet položaja – međutim, budući da sadrži ne samo sakralna već i svjetovna zdanja te budući da mnogi položaji posjeduju više od jednog spomenika – broj pojedinačnih spomenika obuhvaćenih ovom studijom je još daleko veći.

Riječ je o djelu u kojem se na posve osobit način pristupa istraživanju ranosrednjovjekovlja sjeverne Hrvatske: na prostoru međuriječja – na kojem broj sačuvanih spomenika nije velik – upravo sveobuhvatnim sagledavanjem položaja na kojima postoje ili su postojali spomenici izranjaju obrisi starih kulturnih pejsaža, otisaka ljudskoga duha u fizičkom i duhovnom okolišu koji jasno govore o svom vremenu, prostoru, stvarateljima i korisnicima.

(Napomena urednika)

Sadržaj

9–50
Uvod

51–156
Registar

157–178
Instead of a summary

179–189
Literatura

191
Popis slikovnih priloga

-
Izdanje ove knjige financijski je potpomognuto sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Cijena: 5,31 €