Studije i monografije

Baština u fokusu – 50 godina Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu (1961.–2011.)

Milan Pelc (ur.) et al.

Autori
Željka Čorak, Nada Grujić, Katarina Horvat-Levaj, Ivana Majer, Milan Pelc, Ivanka Reberski, Dijana Vukičević-Samaržija, Radoslav Tomić, Danko Zelić

Urednici
Milan Pelc (glavni urednik), Irena Gessner (izvršna urednica)

Recenzenti
Marko Špikić, Andrej Žmegač

Suradnik
Mirko Peti (lektura)

Grafičko oblikovanje
Mario Aničić i Jele Dominis (oblikovanje); _ured, Zagreb (prijelom i grafička priprema)

Prevoditeljica
Karmela Cindrić

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2011.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 41

Materijalni opis
428 str.; ilustr. u boji

ISBN: 978-953-6106-95-0

-
Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu obilježio je u 2011. godini pola stoljeća postojanja i neprekinutog rada na području hrvatske povijesti umjetnosti. Institut je u tom razdoblju imao značajnu ulogu u razvoju povijesnoumjetničke znanosti u Hrvatskoj, posebice u istraživanjima i prezentaciji nacionalne umjetničke baštine.

Znanstvenici Instituta napisali su brojne znanstvene i stručne članke, objavili knjige, priredili TV i radio emisije, sudjelovali u pripremi velikih izložbi (npr. Sveti trag, 900. godina Zagrebačke nadbiskupije), davši time krupan doprinos boljem poznavanju, vrednovanju i interpretaciji umjetničke prošlosti Hrvatske.

Ova knjiga, kao dvojezično izdanje (hrvatski–engleski), namijenjena je stručnoj i široj javnosti, tj. svim zainteresiranim čitateljima koji imaju interes za umjetničku baštinu Hrvatske.

Sadržaj

9–23
Skica za povijesni portret / A Historical Resume
Milan Pelc

25–51
Povijest naselja i prostorna organizacija / The History of Settlements and the Spatial Organisation
Nada Grujić, Danko Zelić

53–87
Istraživanja umjetničke baštine od antike do renesanse / The Studies of Art Heritage from Antiquity to the Renaissance
Diana Vukičević-Samardžija

89–117
Istraživanja barokne arhitekture / The Studies of Baroque Architecture
Katarina Horvat-Levaj

119–137
Istraživanja likovne i primijenjene umjetnosti baroka / The Studies of the Fine and Applied Arts of the Baroque Period
Radoslav Tomić

139–149
Istraživanja arhitekture 19. i 20. stoljeća / The Studies of Architecture of the 19th and the 20th Century
Željka Čorak

151–177
Istraživanja likovne umjetnosti 19. i 20. stoljeća / The Studies of the FIne Arts of the 19th and 20th Century
Ivanka Reberski

179–187
Umjetnička topografija Hrvatske / Art Topography of Croatia
Katarina Horvat-Levaj

189–195
Izdavaštvo / Publishing
Milan Pelc

196–197
Zaposlenici Instituta za povijest umjetnosti / Employees of the Institute of Art History (1961-2011)

201–402
Bibliografija Instituta za povijest umjetnosti / Bibliography of the Institute of Art History (1961-2011)
Ivana Majer

404–421
Kazalo autora

-
Izdanje ove knjige financijski je potpomognuto sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstva kulture Republike Hrvatske, kao i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.

-
Cijena: 3,98 €

Cijena: 30.00 kn