Novosti
Javna tribina

Akcija S.O.S. za Zagreb i njezine refleksije

Prva javna tribina u sklopu istraživačkog projekta Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880.–1940. održat će se u ponedjeljak 8. travnja 2024. s početkom u 18:00 sati u Društvu arhitekata Zagreba (Trga bana Jelačića 3/1).

-
Jedan od prioriteta kulturne politike Europske unije je istraživanje i zaštita nepokretne kulturne baštine europskih gradova, njihova arhitektonskog i urbanističkog nasljeđa koje je važan nositelj nacionalnoga, ali i zajedničkoga europskog identiteta. Povijesna urbana cjelina grada Zagreba, glavnoga grada zemlje članice EU, iako zaštićena 1962., desetljećima je bila prepuštena propadanju i pregradnjama, a recentno 2020. godine grad su pogodila i dva jaka potresa. Projekti konstrukcijske i cjelovite obnove odnose se većinom na pojedinačne građevine javne namjene, dok se obnova stambene arhitekture odvija usporeno i „točkasto“ ne sagledavajući cjelovitost blokovske izgradnje Donjega grada, kao ni način integracije pojedinačnih zgrada i njihove umjetničko-obrtne opreme u koncept bloka. Povijesna stambena arhitektura zagrebačkoga Donjega grada, koja čini njegov glavni i najveći urbani korpus, a time i „lice grada“, trenutačno je najugroženija daljnjim devastacijama te joj treba pridati znatniju pažnju jer za razliku od one javne nije pojedinačno zaštićena i time teže ulazi u procese obnove.

Kompetitivni znanstveno-istraživački projekt Instituta za povijest umjetnosti Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880.–1940. usredotočen je upravo na taj segment gradogradnje i stanovanja Zagreba čiji je današnji devastirani izgled nedostojan nacionalne metropole. U takvu stanju njegova arhitektonska baština ne predstavlja kulturu epohe koja ju je stvorila, nego sadašnji i lokalni način ophođenja s njom, što neminovno dovodi do gubitka kulturnih slojeva i „povijesnosti“ kao simbola nacionalnog razvoja analognoga europskim nastojanjima tog doba. Cilj projekta je interdisciplinarnim povijesnoumjetničkim, povijesnim i sociološkim istraživanjem sagledati procese nastanka stambenog fonda Donjega grada u svoj njegovoj kompleksnosti, ali i njegovo aktualno stanje. Projekt započet u prosincu 2023. financira Hrvatska zaklada za znanost.

Prva javna tribina projekta Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880.–1940. posvećena je akciji S.O.S. za stari Zagreb realiziranoj 1977. godine u sklopu Akcije S.O.S. za baštinu. Potaknuta obilježavanjem europske godine brige za povijesno i umjetničko nasljeđe 1975. godine, Akcija Instituta za povijest umjetnosti, Centra za kulturu i informacije, Trećeg programa Radio Zagreba i časopisa Arhitektura Saveza arhitekata Hrvatske željela je ukazati na stanje i probleme povijesnih zaštićenih cjelina Stona, Salone, Trogira, Zadra i Zagreba. Ta je akcija iznijela jasnu poruku da zaštita spomeničkih cjelina ima snažan društveni i politički naboj; ona od društva zahtijeva takvo idejno i kulturno opredjeljenje koje nije određeno „posjedovanjem“ i „potrošnjom“ kulturnih dobara, nego teži uspostavljanju kulturnih vrijednosti života zajednice koje su na raspolaganju svima. Urbane cjeline su javno dobro i kao takve vlasništvo svih stanovnika koji u njima žive, ali i o njima brinu i čuvaju ih za buduće naraštaje, što nije samo njihova odgovornost nego i odgovornost cijeloga društva. Očuvanje kulturno-povijesnih vrijednosti i ponašanje prema njima pitanje je kulture rada i življenja, kulture stanovanja i odnos građana prema tim vrijednostima. Kvaliteta gradskog života uključuje pojedinačni i zajednički interes, a „degradirajući prostor u kojem živimo, zagađujemo vrijeme svoga postojanja,“ istaknula je tada jedna od glavnih inicijatorica i sudionica Akcije, povjesničarka umjetnosti Željka Čorak.

Jednako kao i protagonistima Akcije S.O.S. za baštinu iz 1976./1977. godine, i nama je namjera ukazati na vrijednosti grada kao cjeline i na uvijek iste procese koji tu cjelinu razaraju, odnosno želimo potaknuti drukčije ponašanje prema prostoru i ambijentu u kojem živimo.

Analiza arhivskoga gradiva, na Institutu za povijest umjetnosti sačuvana pisana i fotodokumentacija Akcije S.O.S. za baštinu, pokazuje nam da su brojni problemi istovjetni te da su se prenosili godinama i generacijama uz manje pomake u samom prostoru. Pritom je puno učinjeno na razvoju svijesti o identitetu grada Zagreba, njegovoj vrijednosti i neponovljivosti, čemu su svi sudionici Akcije S.O.S. za stari Zagreb dali veliki obol zahvaljujući svojem znanstvenom, stručnom, ali i društvenom radu, objavom brojnih članaka i publikacija, javnim nastupima i izložbenim projektima.

Na tribini 8. travnja 2024. sudjeluju sudionici Akcije S.O.S. za stari Zagreb, akademkinja Željka Čorak, povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević, urbanist Slavko Dakić i arhitekti Krešo Ivaniš i Branko Silađin koji će u razgovoru s Irenom Kraševac i Tamarom Bjažić Klarin govoriti o problemima grada sedamdesetih godina prošlog stoljeća koji su ih potaknuli na akciju te njezinim refleksijama u osamdesetim godinama, uključivši i problematiku u kojoj se Zagreb trenutačno nalazi. Dio programa su projekcija televizijskog priloga S.O.S. za stari Zagreb i predstavljanje dokumentacije izložbe S.O.S. za Zagreb održane prigodom Akcije u Galeriji Forum.

-
Program

Pozdravna i uvodna riječ
Ivan Križić, predsjednik Društva arhitekata Zagreba
Katarina Horvat-Levaj, ravnateljica Instituta za povijest umjetnosti
Irena Kraševac, voditeljica projekta ARHZAG

Projekcija televizijskog priloga o Akciji S.O.S. za stari Zagreb, emisija Panorama, Nikica Petrak (ur.), Radio televizija Zagreb, 1977. (Arhiva HRT, Zagreb)

Izložba S.O.S. za baštinu 1977. i fotografska studija Krešimira Tadića
Irena Šimić, Filip Kartelo

S.O.S. za stari Zagreb – paralele 1970-ih s današnjim vremenom
Razgovor s pozvanim sudionicima i javna rasprava
Moderiraju Irena Kraševac i Tamara Bjažić Klarin
Biografije pozvanih sudionika tribine preuzmite ovdje.

Snimka tribine dostupna je na Youtube kanalu DAZ-a.

-
Objave u medijima

-
Dizajn: Ivan Klisurić / ivanklis.studio

-
Vrijeme održavanja: ponedjeljak, 8. travnja 2024. u 18:00 / Mjesto održavanja: Društvo arhitekata Zagreba, Trg bana Jelačića 3/1, Zagreb / Organizatori: Institut za povijest umjetnosti i Društvo arhitekata Zagreba

-
Tribinu je sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom ARHZAG – Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880.–1940. (HRZZ-IP-2022-10-9503).

#ARHZAG