Novosti
Radionica prijenosa znanja

Stambena arhitektura Rudolfa Lubynskog

Prva radionica prijenosa znanja u skIopu istraživačkog projekta ARHZAG – Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880. – 1940. (HRZZ-IP-2022-10-9503)

Stambena arhitektura Rudolfa Lubynskog u Donjem gradu I.

održat će se u petak, 26. travnja 2024. s početkom u 11:00 sati u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti u čitaonici knjižnice Pučkog otvorenog učilišta (Ulica grada Vukovara 68, ulaz u prizemlju).

-
Urbanističko-arhitektonska cjelina zagrebačkoga Donjega grada planirana je, uobličena i izgrađena najvećim dijelom u razdoblju prijelaza iz 19. u 20. stoljeće na temelju jasnoga urbanističkog planiranja i propisanoga građevnog reda. Kompetitivni znanstveno-istraživački projekt Instituta za povijest umjetnosti Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880.–1940. usredotočen je na stambenu arhitekturu Donjega grada koja čini ponajveći korpus graditeljske baštine toga područja i predstavlja svojevrsnu riznicu urbane memorije i kulture, koju su kreirali tadašnji arhitekti i graditelji djelatni u Zagrebu u suradnji s investitorima. Za temu prve radionice prijenosa znanja odabrani su primjeri arhitekture Rudolfa Lubynskog (Zagreb, 1873.–1935.) koji je projektirao više najamnih stambenih i stambeno-poslovnih zgrada za razne naručitelje. Na primjeru triju kuća u Prilazu Gjure Deželića, koje je projektirao za Hipotekarnu banku 1910. godine, članovi istraživačkog tima će u sklopu radionice dati širi uvid u problematiku blokovske izgradnje Donjega grada, tipologiju ugrađene najamne kuće i tzv. zagrebačkog tlocrta. Radionica će obuhvatiti i pojmove vezane uz način života i kulturu stanovanja građana visokoga srednjeg sloja u Zagrebu oko 1910. godine te oblikovni jezik arhitekta Lubynskog koji je kreirao neke od najznačajnijih primjera secesijske i moderne arhitekture. Zahvaljujući interdisciplinarnom pristupu rada na projektu koje uključuje urbanu sociologiju, obrazložiti će se i predstaviti metode koje će se koristiti u daljnjim istraživanjima. Radionici će prisustvovati studenti diplomskog studija povijesti umjetnosti i sociologije s Filozofskog fakulteta te studenti arhitekture na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Program

11:00 – 13:00 Izlaganja s prezentacijama

  • Irena Kraševac, Uvodna riječ
  • Marina Bagarić, Projekti stambenih zgrada u Zagrebu na kraju 19. i početku 20. stoljeća
  • Branko Ostajmer, Banke kao investitori stambenih zgrada u Zagrebu – primjer Hrvatsko-slavonske zemaljske hipotekarne banke
  • Irena Kraševac, Izgradnja bloka 12 (Ilica, Kačićeva, Primorska, Prilaz Gjure Deželića) i tri kuće izgrađene prema projektu Rudolfa Lubynskog
  • Katarina Horvat, Gospodarski trakt i tzv. djevojačka soba. Kućna služničad u zagrebačkim građanskim obiteljima
  • Vanja Brdar Mustapić, Namještaj i unutrašnje uređenje zagrebačkih stambenih prostora krajem 19. i početkom 20. stoljeća

13:00–14:00 Stanka za ručak

14:00–16:00 Izlaganja s prezentacijama

  • Jana Vukić, Upotreba kvalitativnih metoda istraživanja u urbanoj sociologiji i intervju
  • Irena Šimić, Osobni arhivi u Institutu za povijest umjetnosti kao ishodište istraživanja stambene arhitekture i arhitektonske plastike u Zagrebu
  • Tomislav Bosnić, Izvještaj s konferencije „Les mondes professionnels de l´ornament d´architecture / Professional Worlds of Architectural Ornament“ održane u Nacionalnom institutu za povijest umjetnosti u Parizu 13. i 14. ožujka 2024.

Nakon izlaganja slijedi rasprava i razrada drugog dijela radionice na kojoj će studenti iznijeti rezultate svojih arhivskih i terenskih istraživanja stambene arhitekture Rudolfa Lubynskog u Donjem gradu.

Radionicu prijenosa znanja je sufinancirala Hrvatska zaklada za znanostprojektom ARHZAG – Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880.–1940. (HRZZ-IP-2022-10-9503)

Dizajn: Ivan Klisurić / ivanklis.studio

#ARHZAG