Studije i monografije

Arhitekt Vjekoslav Bastl

Martina Pavković

Cijena: 45,00 €


Autorica
Martina Pavković

Urednik
Boris Dundović

Recenzenti
Marina Bagarić
Irena Kraševac

Fotografije
Jovan Kliska

Snimanje arhivskog gradiva
Jovan Kliska
Paolo Mofardin

Suradnja
Tamara Bjažić Klarin
Ana Ćurić
Eszter Baldavári

Oblikovanje
Boris Dundović
Sven Sorić

Grafička priprema i prijelom
Sven Sorić

Lektura i korektura
Dunja Aleraj Lončarić

Kazalo
Lina Šojat

Prijevod sažetka na engleski
David Edel

Tisak
Tiskara Zelina d.d., Sveti Ivan Zelina

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2024.

Nakladnička cjelina
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knj. 64

Naklada
300 primjeraka

Materijalni opis
400 str.; ilustr. kolor; katalog; kazalo imena

ISBN
978-953-373-043-1

Ovdje možete preuzeti impresum, sadržaj, proslov, uvodnu bilješku i kolofon. (pdf, 1,98 MB).

-
Arhitekt Vjekoslav Bastl (1872.–1947.) životom se i djelom utkao u hrvatski arhitektonski, kulturni i društveni krajolik prve polovine 20. stoljeća. Svojim je brojnim projektantskim ostvarenjima bio vezan dominantno za Zagreb te njima oplemenio gradsko tkivo. U profesionalnim je počecima bio snažno obilježen suradnjom s renomiranim zagrebačkim arhitektonskim poduzećem Hönigsberg i Deutsch te usmjeren mentorstvom Otta Wagnera na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču, a od 1906. projektirao je samostalno. Bogatim arhitektonskim opusom i djelovanjem odigrao je ključnu ulogu ne samo u prijenosu moderne arhitekture na naše prostore nego i u obrazovanju novih generacija hrvatskih arhitekata i graditelja. Kao suosnivač Kluba hrvatskih arhitekta 1905. te kao nastavnik velik je doprinos dao formiranju struke i promicanju hrvatske arhitekture. Bastlovo ime stoga je neizostavno u proučavanju povijesti hrvatske arhitekture od kasnog historicizma do modernizma, ostavivši u svakoj od stvarateljskih faza trajan pečat na arhitektonskim ostvarenjima i ambijentima koje baštinimo.

-
Iz recenzija:

„Živeći u vremenu u kojem Zagreb nastavlja svoju transformaciju iz baroknog i bidermajerskoga gradića u moderno urbano središte, Bastl je imao priliku mnogo graditi i okušati se u različitim arhitektonskim tipovima. Inkluzivna, tolerantna sredina i liberalni investitori dopuštaju todobnim arhitektima stilske premijere i smjele iskorake, pa i Bastl svoje kreativne potencijale uspijeva u potpunosti iskazati, i to na zgradama u samom centru grada.”
— dr. sc. Marina Bagarić

„Ovim sustavnim istraživanjem i sinteznom monografijom prvi su put tematizirani život i djelo Vjekoslava Bastla, jednog od najvažnijih hrvatskih arhitekata koji su sudjelovali u oblikovanju graditeljske baštine Zagreba, a time i njegova prepoznatljiva identiteta. Sagledan komparativno s istodobnim arhitektonskim strujanjima na području Srednje Europe te interpretiran u skladu s kontekstom i stilsko-oblikovnim značajkama vremena u kojemu je stvarao, Bastlov će opus zasigurno izazvati veliku pozornost stručnjaka, ali i šire javnosti koju zanima povijest i umjetnička baština.”
— dr. sc. Irena Kraševac

-
Knjiga je objavljena uz financijsku pomoć Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Zagreba te Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Urednički rad na ovoj knjizi rezultat je rada na istraživačkom projektu ARGZAG – Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880.–1940. koji se provodi na Institutu za povijest umjetnosti, uz podršku Hrvatske zaklade za znanost (IP-2022-10-9503).

Cijena: 45,00 €