Novosti
Međunarodni znanstveni skup

Otkrivanje Dalmacije X

Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu poziva vas na sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu koji se organizira u sklopu tjedna znanstvenih i stručnih događanja

OTKRIVANJE DALMACIJE X

PUTOPISNI NARATIVI i stvaranje slike o umjetničkoj baštini Dalmacije u modernoj Europi (c. 1675. – c. 1941.)

Muzej grada Splita – Stara gradska vijećnica, Split, 12. – 14. prosinca 2024.

POZIV

-
Putopisni narativi istovremeno su jedan od najčešće korištenih izvora u historiografiji, književnosti, povijesti umjetnosti, antropologiji i srodnim disciplinama. Zbog svoje kompleksnosti ujedno izmiču definiciji kojoj se stoga kontinuirano doprinosi, izravno ili neizravno, kako putem samih teorijskih istraživanja i pokušaja sveobuhvatne definicije žanra, tako i drugim istraživanjima koja putopise koriste kao dragocjene primarne izvore.

Putopisni narativi obuhvaćaju iskustva izložena u rukopisima putnih dnevnika, pismima, osobnim ili službenim izvještajima, tiskanim časopisima i knjigama u kojima se spaja tekstualni i slikovni zapis, crtežima, grafičkim prikazima i fotografijama.

Putopisi su doprinijeli uvođenju Dalmacije u kanon europske kulture tekstualnim i slikovnim prikazivanjem njene specifične umjetničke baštine, koja se manifestira kao skup tragova različitih kulturnih utjecaja. Razlozi za to leže u geografskom položaju pokrajine koja se poimala kao granica Istoka i Zapada, gdje su se nakon bogate antičke povijesti tokom vremena intenzivno dodirivali kršćanski i islamski kulturni pojasevi, posvjedočeni bogatim umjetničkim naslijeđem. U dihotomiji Istoka i Zapada u Dalmaciji se prožimaju kulturne, umjetničke i geografske granice, što ju je činilo privlačnom destinacijom studijskih putovanja. Ključno razdoblje otkrivanja dalmatinske umjetničke baštine europskoj javnosti pomoću putopisnih narativa odvijalo se od kraja 17. do sredine 20. stoljeća, u razdoblju novovjekovnog formiranja, popularizacije i internacionalizacije putopisnog žanra u Europi, anticipirajući širenje organiziranog turizma. Ujedno se radi o kritičnom razdoblju moderne povijesti umjetnosti, unutar kojeg se odvijaju procesi socijalnih preobrazbi i modernizacije, kako cijelog europskog kontinenta tako i Dalmacije. Dalmacija je bila istodobno nepoznata i „egzotična” kao i geografski bliska i dostupna klasično orijentiranim zapadnoeuropskim putnicima koji su svojim svjedočanstvima stvarali novi istraživački i kulturni imaginarij.

Ovim znanstvenim skupom željeli bismo objediniti historijska i teorijska istraživanja putopisnog žanra kao plodova iskustva transformiranih u tekstualne i vizualne forme, neovisno o prostoru na koji se odnose, jednako kao i tumačenja uloge putopisa u formiranju kulturnog identiteta Dalmacije.

Postavljamo stoga dva ključna pitanja:

  • Što je (sve) putopisni narativ?
  • Kako su putopisi utjecali na formiranje slike o umjetničkoj baštini Dalmacije u modernoj Europi?

Pozivaju se povjesničari i teoretičari umjetnosti, arhitekture i urbanizma, književnosti, povjesničari, antropolozi, etnolozi i svi oni koji se bave putopisnim narativima kako bismo u znanstvenom razgovoru, izlaganjima na skupu, pridonijeli s jedne strane razumijevanju putopisnih narativa kao autonomne multidisciplinarne i multimedijske prakse. S druge strane cilj je pridonijeti razumijevanju formiranja slike o dalmatinskoj umjetničkoj baštini u europskom imaginariju putem širokog raspona putopisnih narativa (različitih žanrovskih obilježja, medija bilježenja, podrijetla autora putnika te motiva putovanja) koji su zajedno pridonijeli njezinom oblikovanju.

Pozivaju se stoga stručnjaci različitih profila koje ujedinjuje tema konferencije da pošalju sažetak od 250 riječi i kratak životopis na e-adresu discoveringdalmatia@gmail.com.

Konferencija je organizirana u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost Travelogues Dalmatia IP-2022-10-8676.

Znanstveni odbor
Basile Baudez (Princeton University, Department of Art and Archaeology)
Joško Belamarić (Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković Split)
Mateo Bratanić (Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru)
Iain Gordon Brown (Honorary Fellow, National Library of Scotland)
Hrvoje Gržina (Hrvatski državni arhiv)
Katrina O’Loughlin (Brunel University London)
Cvijeta Pavlović (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za komparativnu književnost)
Frances Sands (Sir John Soane’s Museum)
Marko Špikić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti)
Ana Šverko (Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković Split)
Elke Katharina Wittich (Leibniz Universität Hannover)

Organizacijski odbor
Joško Belamarić (Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković Split)
Tomislav Bosnić (Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković Split)
Mateo Bratanić (Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru)
Ana Ćurić (Institut za povijest umjetnosti)
Matko Matija Marušić (Institut za povijest umjetnosti)
Katrina O’Loughlin (Brunel University London)
Cvijeta Pavlović (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za komparativnu književnost)
Ana Šverko (Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković Split)

Prijava
Sažeci radova (250 riječi) uz kratak životopis na engleskom jeziku šalju se u pdf-formatu na adresu discoveringdalmatia@gmail.com. Rok za prijavu je 15. srpnja 2024.

Važni datumi

  • Prijava do 15. srpnja 2024.
  • Obavijest o prihvaćanju prijave 31. srpnja 2024.
  • Početak konferencije 12. prosinca 2024.

Važne informacije
Planiramo omogućiti sudjelovanje na konferenciji uživo u Splitu jednako kao i putem internetskih platformi kako bismo olakšali međunarodno sudjelovanje.
Domaćin će organizirati prijam 11. prosinca navečer i završnu svečanost 14. prosinca uz kavu i osvježenja u stankama za sudionike konferencije.
Za sudjelovanje na konferenciji nije predviđena kotizacija.
Organizatori ne pokrivaju putne troškove i troškove smještaja.
Organizatori mogu ponuditi pomoć pri organiziranju smještaja u povijesnoj jezgri po povoljnim cijenama.
Službeni jezik konferencije je engleski.
Duljina izlaganja je 20 minuta.
Izlaganja će biti podijeljena u tematske sesije, a svaka će sesija biti zaključena raspravom.
Planirana je objava odabranih radova s konferencije u recenziranom zborniku.

#TraveloguesDalmatia