Novosti
Predavanje

Prožimanje medija i pobjeda (tipo)grafike

Pozivamo vas na predavanje dr. sc. Milana Pelca „Prožimanje medija i pobjeda (tipo)grafike na početku ranoga novog vijeka“ koje će se održati u četvrtak, 4. veljače 2016. u 18 sati u Maloj vijećnici Rektorata (Trg Maršala Tita 14, Zagreb).

Predavanje je nastalo u okviru rada na projektu Visual Arts and Communication of Power in the Early Modern Period (1450–1800): Historical Croatian Regions at the Crossroads of Central Europe and the Medi¬terranean / Likovna umjetnost i komunikacija moći u razdoblju ranoga novoga vijeka (1450. – 1800.): povijesne hrvatske regije na razmeđi Srednje Europe i Mediterana, koji se provodi uz financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost.

Više informacija o projektu: http://vacop.ipu.hr/

-
Kontakt: Milan Pelc