Novosti
Radionica prijenosa znanja

Stambena arhitektura Rudolfa Lubynskog u Donjem gradu II – studentska radionica

Drugi dio prve radionice prijenosa znanja u sklopu istraživačkog projekta ARHZAG – Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880. – 1940. (HRZZ-IP-2022-10-9503)

Stambena arhitektura Rudolfa Lubynskog u Donjem gradu II – studentska radionica

održat će se u četvrtak, 13. lipnja 2024. s početkom u 11:00 sati u Institutu za povijest umjetnosti (Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, 2. kat, predavaonica 235).

-
Kompetitivni znanstveno-istraživački projekt Instituta za povijest umjetnosti Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880. – 1940. usredotočen je na stambenu arhitekturu Donjega grada koja čini ponajveći korpus graditeljske baštine toga područja i predstavlja svojevrsnu riznicu urbane memorije i kulture, koju su kreirali tadašnji arhitekti i graditelji djelatni u Zagrebu u suradnji s investitorima. Za temu prve radionice odabrani su primjeri arhitekture Rudolfa Lubynskog (Zagreb, 1873. – 1935.) koji je projektirao više najamnih stambenih i stambeno-poslovnih zgrada za razne naručitelje. U sklopu prve radionice prijenosa znanja održane 26. travnja 2024., članovi istraživačkog tima su dali širi uvid u problematiku blokovske izgradnje Donjega grada, tipologiju ugrađene najamne kuće i tzv. zagrebačkog tlocrta. Radionica je obuhvatila i pojmove vezane uz način života i kulturu stanovanja građana visokoga srednjeg sloja u Zagrebu oko 1910. godine te oblikovni jezik arhitekta Lubynskog koji je kreirao neke od najznačajnijih primjera secesijske i moderne arhitekture. Radionici su prisustvovati studenti diplomskog studija povijesti umjetnosti i sociologije s Filozofskog fakulteta te studenti arhitekture na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti diplomskog studija povijesti umjetnosti će na drugom dijelu radionice iznijeti rezultate svojih istraživanja stambene arhitekture Rudolfa Lubynskog u Donjem gradu na temelju arhivskog istraživanja (Arhiv Aleksandra Lasla na Institutu za povijest umjetnosti, Državni arhiv u Zagrebu, Zbirka građevne dokumentacije, Dokumentacija Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba), temeljne literature i terenskog rada kojeg su poduzeli kako bi utvrdili stanje pojedinih kuća koje se nalaze na području zaštićene povijesne urbane cjeline Donjega grada, a nekoliko je kuća i pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Metodologija i način obrade i opisa preuzeta je iz modela izrade konzervatorskog elaborata Program cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba – Blok 19 (voditeljica dr.sc. Katarina Horvat-Levaj, Institut za povijest umjetnosti, 2021.)

Program

11:00 – 13:00

Uvodna riječ

Irena Kraševac
Irena Šimić

Izlaganja s prezentacijama

Dora Bartulović
Iva Daria Bešen
Aneta Crevar
Hrvoje Perica
Valentina Tupek

Rasprava i planiranje daljnjih aktivnosti vezano uz istraživanja stambene arhitekture u Donjem gradu.

Stanka za ručak 13:00 14:00

-
Radionicu prijenosa znanja je sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom ARHZAG – Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880.–1940. (HRZZ-IP-2022-10-9503)

Dizajn: Ivan Klisurić / ivanklis.studio

#ARHZAG