Obavijesti
Projekt UrbArh

Istraživački boravak u Banja Luci

Tijekom istraživačkog boravka od 19. do 24. svibnja 2024. u Banja Luci asistentica Martina Bobinac provela je arhivska i terenska istraživanja vezana za obnovu grada nakon potresa, koji je 1969. godine pogodio Banja Luku. Arhivsko istraživanje provela je u Arhivu Republike Srpske te istražila predio Budžak, jedan od kvartova građenih 1960-ih godina u Jugoslaviji nakon prirodnih katastrofa, gdje je naselje montažnih i prefabriciranih objekata inkorporirano u urbanistički plan grada.

Istraživanje se provodi u sklopu projekta UrbArh – Arhitektura i likovnost urbanih cjelina Hrvatske, koji financira Europska unija – NextGenerationEU, a ujedno je vezano uz izradu doktorske disertacije „Modeli urbane i stambene obnove nakon prirodnih katastrofa u Jugoslaviji i na globalnom Jugu 1962.–1972.“ (mentorica: dr. sc. Tamara Bjažić Klarin).

-
Kontakt: Martina Bobinac

#UrbArH