Mala biblioteka

Avangarda u sjeni Jalte: umjetnost Srednjoistočne Europe u razdoblju 1945.–1989.

Piotr Piotrowski

Cijena: 3,98 €


Autor
Piotr Piotrowski

Urednica
Ljiljana Kolešnik

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2013.

Nakladnička serija i broj
Mala biblioteka Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 14 (Teorija umjetnosti)

Prijevod s poljskog jezika
Barbara Kryżan – Stanojević

Stručna redaktura
Ljiljana Kolešnik, Sanja Horvatinčić

Suradnica
Irena Gessner

Lektura
Katarina Aladrović Slovaček

Oblikovanje
Mario Aničić i Jele Dominis

Prijelom i grafička priprema
Grafički ured, Zagreb

Materijalni opis
486 str.; 225 ilustr. c/b; kazalo imena

ISBN: 978-953-6106-94-3

-
Knjiga Piotra Piotrowskog Avangarda u sjeni Jalte. Umjetnost Srednjoistočne Europe u razdoblju 1945.– 1989. kompleksna je studija likovne proizvodnje u području između „željezne zavjese“ i granica bivšegas SSSR-a, koja prikazuje zbivanja na likovnoj sceni Bugarske, Čehoslovačke, Njemačke, Mađarske, Poljske, Rumunjske i bivše Jugoslavije. Autor pritom poseban naglasak stavlja na odnos između umjetničke proizvodnje i političkih zbivanja, fokusirajući se u prvom dijelu knjige na poetičke izbore koje zbog njihova otpora dominantnom ideološkom kodu soc-realizma, odnosno eksperimentalnom karakteru i angažiranom odnosu prema socijalnoj stvarnosti, danas obilježavamo pojmom avangarde.

Analizirajući i objašnjavajući poslijeratne manifestacije nadrealizma u Češkoj, Poljskoj i Mađarskoj, neo-konstruktivizam u Hrvatskoj (EXAT 51) i Mađarskoj, Piotrowski tako ispituje evoluciju modernizma u srednjoeuropskom kulturnom prostoru, te prirodu i putove i metode njegova otklona od staljinističke projekcije socijalno (ideološki) funkcionalne umjetnosti. Iz poslijeratnih iskustava izrastaju i neo-avangarde s kraja 60-ih i početka 70-ih godina: body art, konceptualna i umjetnost performansa, koje dodatno zaoštravaju kritički odnos prema dominantnom političkom diskursu, nagovještavajući njegov potpuni rasap početkom 80-ih. Knjiga završava opisom kraja komunističke vlasti, čija postupna erozija, praćena jačanjem konzumerizma i političkog pragmatizma te stalnim konfliktom s avangardnim, kritičkim oblicima umjetničke prakse čini svojevrsnu „crvenu nit“ ove studije.

Riječ je o izdanju koje će zbog obilja slabije poznate likovne građe, biti jednako zanimljivo povjesničarima umjetnosti, likovnim kritičarima, studentima, a zahvaljujući i popularnom načinu pripovijedanja te naglašeno kontekstualnom pristupu odabranoj temi i puno široj kulturnoj javnosti. Njegova posebna vrijednost – s aspekta hrvatske kulture – leži u činjenici da je riječ o studiji srednjoeuropskog autora, koji puno bolje poznaje i kvalitetnije interpretira specifičnosti naše poslijeratne umjetnosti. Odbacujući izrazito selektivne, kanonske principe zapadnoeuropske povijesti umjetnosti Piotrowski uvjerljivo, nizom konkretnih primjera, objašnjava najupečatljivije, prijelomno važne trenutke u njezinoj recentnoj povijesti te je argumentirano i vrlo precizno pozicionira u kontekst internacionalne likovne scene promatranoga razdoblja.

Opremljena s preko 220 ilustracija od kojih mnoge donose djela nepoznata ne samo zapadnim, nego i čitateljima iz naše sredine, knjiga Piotra Piotrowskog Avangarda u sjeni Jalte. Umjetnost Srednjoistočne Europe u razdoblju 1945.– 1989. fascinantan je prikaz likovne produkcije nastale u vremenu i prostoru, koji je od ključnog značenja za tkanje suvremene europske kulture.

Sadržaj

7
Zahvala autora

8
Uvodna riječ

12
I. Zemljopis i povijest
Umjetnost u Srednjoistočnoj Europi

34
II. Nadrealistički interregnum: 1945.–1948.

58
III. Modernizam i totalitarizam: pedesete i šezdesete godine 20. stoljeća

59
Zatopljenje i slikarstvo enformela

101
Mitovi geometrije

142
Nesocijalistički realizam

172
Kritika slike

232
IV. Neoavangarda i realni socijalizam: sedamdesete godine 20. stoljeća

233
Nad kartom neoavangarde oko 1970. godine

307
Konceptualizam između teorije umjetnosti i kritike sistema

334
Politika identiteta – body art

378
V. Epilog

426
Bilješke

466
Kazalo imena

478
Popis ilustracija

485
Zahvala izdavača

-
Objavljivanje knjige potpomognuto je sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.

Cijena: 3,98 €