Milan Prelog – djela

Poreč, grad i spomenici

Milan Prelog

Autor
Milan Prelog

Urednica
Snješka Knežević

Recenzentice
Katarina Horvat Levaj
Jagoda Marković

Suradnici
Mirjana Pupovac (foto dokumentacija)
Sonja Šerbetić (grafička dokumentacija)

Grafičko oblikovanje
Marcel Bačić, Kolumna, Zagreb

Prevoditelj sažetaka
Janko Paravić

Korektura
Danka Starčević

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2007.

Materijalni opis
358 str.; ilustr.; 30 cm

ISBN: 978-953-6106-69-1

Drugo pročišćeno izdanje knjige: Milan Prelog, Poreč, grad i spomenici, Vlado Mađerić (ur.), Savezni institut za zaštitu spomenika kulture, Kolarčev narodni univerzitet, Beograd, 1957.
-
Posrijedi je drugo izdanje, odnosno rekonstrukcija prvog izdanja iz 1957. godine. U novijoj hrvatskoj povijesti umjetnosti monografija slovi kao inovativni model prikaza povijesnog grada i inicijalna etapa u nastanku metode koja je kasnije razvijena u Institutu za povijest umjetnosti. Do danas nije izgubila na poticajnosti i vrijednosti te je ostala jedina sintezna studija o Poreču.

„Nema sumnje da se ta studija o jednom gradu, njegovoj povijesti i njegovoj umjetničkoj baštini može označiti najzaokruženijim Prelogovim djelom. Ujedna ona je kao jedno od ključnih djela hrvatske povijesti umjetnosti ugrađena u temelje njezina postojanja kao suvremene kulturološke discipline.“ (Milan Pelc).

„Prvi put je jedna urbana struktura sagledana u cijelosti i razmotrena u svim aspektima svoje dijakronije i složene stratifikacije... Naša povijest umjetnosti ušla je na teren izravnije i neposrednije nego li ikada prije toga te uzela u obzir dijelove baštine o kojima se prethodno vodilo malo ili nimalo računa.“ (Tonko Maroević)

U četiri tematske cjeline, poglavlja, autor prikazuje: Poreč u povijesti Istre, razvoj grada, njegove spomenike te analizira stanje grada, među ostalim i da pruži siguran temelj za njegovu nužnu obnovu nakon teškog bombardiranja potkraj Drugog svjetskog rata. Autorova poruka: „Kao što obnova grada ne smije dovesti do negacije njegovog povijesnog karaktera, tako ni zahtjev za očuvanjem te historijske cjeline ne može tražiti i održanje onih uvjeta života koji već odavno pripadaju prošlosti.“ Poreču je Prelog posvetio još nekoliko studija, a o Eufrazijevoj bazilici napisao je monografiju.

„Poreč, grad i spomenici“ četvrta je knjiga u ediciji Djela Milana Preloga. Dosad su objavljene: „Prostor – vrijeme“ (1991.), „Između antike i romanike“ (1994.) i „Studije o hrvatskoj umjetnosti“ (1999), a izvan te edicije „Tekstovi o Dubrovniku“ (2003.) u suradnji s Društvom prijatelja dubrovačke starine.


Sadržaj

7
Napomene u z novo izdanje

9
Tonko Maroević
Poreč kao paradigma

POREČ GRAD I SPOMENICI

15
Predgovor

19
I. POREČ U HISTORIJI ISTRE

48
Bilješke uz I. poglavlje

67
II. RAZVOJ GRADA

135
Bilješke uz II. Poglavlje

153
III. SPOMENICI

153
A. Sakralna arhitektura

206
B. Fortifikacijski objekti

213
C. Stambena arhitektura

272
Bilješke uz III. poglavlje

289
IV. ANALIZA SADAŠNJEG STANJA GRADA

291
Cjelina grada

293
Blok br. I.-XXIII.

307
Indeks

319
Sadržaj

323
Porijeklo fotografija

327
Popis citiranih djela

335
Summary

-
Pripremu i tiskanje knjige omogućili su: Ministarstvo kulture RH, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Istarska županija.

-
Cijena: 5,31 €

Cijena: 40.00 kn