Milan Prelog – djela

Tekstovi o Dubrovniku

Milan Prelog

Autori
Milan Prelog
Patricija Veramenta Paviša

Urednica
Snješka Knežević

Izbor fotografija iz arhiva Krešimira Tadića
Biserka Tadić

Grafička dokumentacija
Institut za povijest umjetnosti

Grafičko oblikovanje
Marcel Bačić; Kolumna d.o.o., Zagreb

Prevoditelj sažetaka
Janko Paravić

Lektor i korektor
Saloih Isaac

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Društvo prijatelja dubrovačke starine, Dubrovnik, 2003.

Materijalni opis
204 str.; ilustr.; 30 cm

ISBN: 953-6106-46-9

-
Sabrane Studije, Eseji i Kulturnopovijesni zapisi Milana Preloga značajna su zbirka radova na temu srednjovjekovnog Dubrovnika koji su, između ostalog, poslužili kao poticaj za njegovo prihvaćanje u UNESCO-ov registar svjetske kulturne baštine zaštićenih povijesnih gradova 1979. godine.

Srednjovjekovna urbanizacija istočne jadranske obale, osobitosti stvaranja urbanih struktura kao i značenje povijesnog urbanizma elementi su njegova razmišljanja temeljena na ravnopravnom tretmanu povijesnih, arhivskih i materijalnih ostataka koji prethode zaključcima o razvoju grada.

Jedinstvena metoda djelovanja Milana Preloga proizlazi iz potrebe življenja i razumijevanja osobitosti prostora i vremena, odnosno suživota mnogih čimbenika što su utjecali na razvoj Grada u onim dijelovima koje autor razmatra u svojim člancima. Polazeći od grada kao umjetničkog djela, Prelog je svojedobno uspostavio kriterije kategorizacije spomeničkih vrijednosti ne pojedinačnih radova, već cjelovito sagledane urbane sredine. Slojevite prosudbe rezultat su autorova problemskog pristupa i analitičko-sinteznog postupka u kojem razine funkcionalnog, estetskog i etičkog ravnomjerno pridonose razumijevanju stvaralaštva.

Sadržaj

Tonko Maroević
Pohvale s pokrićem

7
Uz dubrovačke studije Milana Preloga

15
Ivan Prtenjak:
Istraživačka metoda Milana Preloga u nacionalnom i europskom kontekstu

STUDIJE

21
Dubrovački statut i izgradnja grada (1272-1972)

45
Urbanistički razvoj Dubrovnika

53
Dubrovnik i urbanizacija Jadrana

67
O povijesnoj sudbini grada – na primjeru Dubrovnika

83
Dubrovnik – prostor i vrijeme

102
Dubrovačke varijacije

107
Bilješke uz radove na obnovi Dubrovnika

115
Pitanja katedrale

ESEJI

122
Prisutnost srednjovjekovnog grada

135
Renesansa – izazov cjeline

KULTURNOPOVIJESNI ZAPISI

143
Pohvala putova

151
Otkriće puka

159
Izvor i ljudi

167
Stare dubrovačke svečanosti

176
Dvije Arkadije

187
Istraživanja stručnjaka Instituta za povijest umjetnosti u Dubrovniku

189
Marija Planić Lončarić
Kronologija

200
Kazalo imena i mjesta

204
Bibliografska bilješka

-
Rasprodano.