Bivši zaposlenici

Petra Batelja Majić

Biografija

Rođena je 1988. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je povijest umjetnosti i portugalski jezik i književnost. Od 2014. upisana je na poslijediplomski doktorski studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Od siječnja 2015. zaposlena je na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu kao stručna suradnica – doktorandica na projektu dr. sc. Milana Pelca „Likovna umjetnost i komunikacija moći u razdoblju ranoga novog vijeka (1450.–1800.): povijesne hrvatske regije na razmeđu Srednje Europe i Mediterana“.

Tijekom dosadašnjeg studija sudjelovala je na nekoliko znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, međunarodnoj ljetnoj školi stropnog slikarstva (Slovenija i Štajerska), provela jednomjesečni istraživački boravak u Ljubljani te u Budimpešti kao stipendistica Vlade Mađarske.

Bibliografija (izbor)

Radovi u zbornicima skupova s recenzijom

O ikonografiji sisačke Bogorodice Zaštitnice, u: Štovanje Bogorodice Zaštitnice na području sisačke nadbiskupije, zbornik sa znanstvenog skupa održanog 4.–6. prosinca 2015., ur. Valerija Nedjeljka Kovač, Sisak, 2017., 323-343.

Filmsko stvaralaštvo u službi umjetnosti: obrazovna komponenta u dokumentarnim i element-filmovima Radovana Ivančevića (s Antonijom Badurinom Žakan), u: Zbornik radova Znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti – Radovan Ivančević (1931.-2004.), (ur.) Đurđa Kovačić, Martina Petrinović, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016, 275-285.

Ostali radovi

Novi susret s nekadašnjom vladaricom. „King“ Maria Theresia, u: Kvartal, 1-2 (2017.), 14 (u tisku)

Pola stoljeća arhitektonsko-kunsthistoričarske suradnje, u: Kvartal, 1-2 (2016.), 74-77.

Portretna poprsja iz muzeja Međimurja u Čakovcu, u: Povijesni prilozi, 50 (2016.), prikaz knjige „Maja Žvorc, Portretna poprsja iz Muzeja Međimurja u Čakovcu, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2014.“, 307-310.

Sudjelovanje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima

„Semantika osobne reprezentacije: grbovi, insignije i portreti u ikonografiji naručitelja od 15. do 18. st. u Hrvatskoj“, znanstveni kolokvij, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 6. 7. 2017. (izlaganje: „Povijest roda Oršić“)

XV. Dani Cvita Fiskovića: „Likovne umjetnosti, arhitektura i povijesni identiteti“, znanstveni skup, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zadru, Zadar, 29. 9.–1. 10. 2016. (izlaganje: „Kolektivni vjerski identitet na primjerima Bogorodice Zaštitnice u Trškom Vrhu i Vinagori“)

„Virgins, Wives, Mothers. National Personification in Early Modern Europe“, međunarodni skup, Deutsches Historisches Institut, Pariz, 29.–31. 3. 2016. (izlaganje: „Beatissima Maria, Advocata Croatiae“)

„Between Venice, the Kingdom of Hungary and the Habsburgs. The State and Religious Iconography and the Places of Its Dissemination during the Early Modern Period in the Historical Croatian Territories“, međunarodna radionica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2.–3. 6. 2016. (izlaganje: „Beatissima Maria, Patrona Croatiae“)

„Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije“, mariološko-marijanski simpozij, Sisačka biskupija, Hrvatski mariološki institut KBF-a u Zagrebu, Sisak, 4.–6. 12. 2015. (izlaganje: „Sisačka Bogorodica Zaštitnica“)