Znanstvenici

dr. sc. Darka Bilić

Viša znanstvena suradnica

T. 021 345 027

E. dbilic / ipu.hr

B. CRORIS profil

Biografija

Darka Bilić je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila u Trogiru. Godine 2002. diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu povijest umjetnosti i talijanski jezik i književnost. Doktorsku disertaciju „Inženjeri i civilna arhitektura mletačke Dalmacije i Albanije u 18. stoljeću“ pod mentorstvom akademika Radoslava Tomića obranila je 2010. godine također na Sveučilištu u Zagrebu te tako stekla akademski naslov doktora humanističkih znanosti, znanstveno polje Znanost o umjetnosti.

Od 2001. do 2004. surađivala je na konzervatorsko-restauratorskim projektima Hrvatskog restauratorskog zavoda na istraživanju franjevačke crkve sv. Petra i Pavla u Šarengradu, upravne zgrade tvornice „Rikard Benčić“ u Rijeci, samostana pavlinskog reda u Lepoglavi te dvorca Oršić u Gornjoj Bistri.

Zaposlila na Institutu za povijest umjetnosti 2002. godine kao znanstveni novak (asistent) na znanstvenom projektu „Slikarstvo i skulptura od 15. do 19. stoljeća u priobalnoj Hrvatskoj“, odnosno (od 2007.) na znanstvenom projektu „Slikarstvo i skulptura od 16. do 18. stoljeća u Jadranskoj Hrvatskoj“, voditelja akademika Radoslava Tomića.

Izabrana je 2012. godine u zvanje znanstvene suradnice te je od siječnja 2014. godine zaposlena u Institutu za povijest umjetnosti na radnom mjestu znanstvene suradnice.

Dodatno se obrazovala sudjelujući 2013. godine na 55. tečaju „Palladio workshop“ u organizaciji Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio u Vicenzi. Tijekom 2014. i 2015. sudjelovala je na istraživačkom seminaru „From Riverbed to Seashore: Art on the Move in Eastern Europe and the Mediterranean“. Seminar je vodila Alina Payne, sa Sveučilišta Harvard kao dio inicijative Fundacije Getty pod nazivom „Connecting Art Histories“. Kao suradnik Aga Khan programa za islamsku arhitekturu 2016. godine boravila je na Sveučilištu Harvard. Tijekom 2018. godine kao Bernard Berenson Fellow boravila je u Firenci pri Centru za istraživanje talijanske renesanse Sveučilišta Harvard, Villa I Tatti.

Od 2017. godine sudjeluje na trogodišnjem istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Antun Jančić i fortifikacijska arhitektura Mletačke Republike“ na čelu s voditeljem Andrejom Žmegačem.

U srpnju 2022. godine izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika te je u veljači 2024. izabrana na znanstveno radno mjesto više znanstvene suradnice u Institutu za povijest umjetnosti.

Bibliografija (izbor)

Radovi u znanstvenim i stručnim časopisima

Izgradnja zvonika katedrale u Makarskoj, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (u postupku objavljivanja)

Umjetnički kontakti između Terraferme, Istre i Dalmacije tijekom 17. i 18. stoljeća, u: Kvartal, VI, 3‒4, 2009., 80-81.

Zidine oko Palače, u: Kvartal, IV, 4, 2007.

Generalni inventar državnih građevina u Dalmaciji iz 1789. godine, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 31, 2007., 179-188.

Muzej sakralne umjetnosti u Trogiru, u: Kvartal, IV, 4, 2005., 35-37.

Crkva sv. Petra i Pavla u Šarengradu ‒ rezultati istraživanja (s Kristinom Vujica), u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 28, 2004., 99-109.

Radovi u zbornicima

Katedrala u Makarskoj: dokumenti o povijesti izgradnje i povijesno-umjetnička valorizacija: Sic ars deprenditur arte, Zbornik u čast Vladimira Markovića, (ur.) Sanja Cvetnić, Milan Pelc, Daniel Premerl, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2009., 45-66.

Ostali radovi

Kataloške jedinice, u: Zagovori svetom Tripunu ‒ Blago Kotorske biskupije, (ur.) Radoslav Tomić, katalog izložbe, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2009.

Upravna zgrada šećerane, Rijeka, Krešimirova 28 (s Vladimirom Markovićem, Krasankom Majer, Petrom Puhmajerom), elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživanja, sv. I‒V, 2006.