Zbornici

Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu

Irena Kraševac, Petar Prelog (ur.)

Cijena: 3,98 €


Urednici
Irena Kraševac, Petar Prelog

Recenzenti
Tonko Maroević, Andrej Žmegač

Lektorica
Sandra Sudec

Grafičko oblikovanje
Mario Aničić i Jele Dominis, Grafički ured, Zagreb

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2011.

Materijalni opis
244 str.; ilustr.

ISBN: 978-953-6106-91-2

Ovdje možete preuzeti naslovnicu, impresum i sadržaj zbornika (pdf, 536 KB).

-
Institut za povijest umjetnosti iz Zagreba organizirao je 22. i 23. listopada 2009. međunarodni simpozij Zagreb–München. Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu, kao dio istoimenog projekta koji je obuhvatio središnju izložbu održanu u Umjetničkom paviljonu te popratne izložbe u Kabinetu grafike HAZU i Modernoj galeriji. Na taj se način i Hrvatska uključila u obilježavanje 200-te obljetnice osnutka Akademije likovnih umjetnosti u Münchenu, jednog od najvažnijih središta umjetničkog školovanja tijekom 19. i prve polovice 20. stoljeća. Nakon niza znanstvenih skupova organiziranih u Münchenu – na kojima se raspravljalo o važnosti Münchena i tamošnje Akademije u formiranju nekih od temeljnih obilježja europskog modernog slikarstva – simpozij u Zagrebu nastojao je uključiti hrvatsku umjetnost u međunarodni kontekst münchenske slikarske škole te postaviti smjernice za daljnja istraživanja o odnosima njemačke i hrvatske kulture, koje su se tijekom povijesti prožimale na više razina. Na skupu su sudjelovali njemački povjesničari umjetnosti, autori središnjeg obljetničkog projekta München kao europsko središte umjetničkog školovanja te hrvatski stručnjaci koji su svoja istraživanja posvetili utjecajima münchenske Akademije na hrvatsku umjetnost, ali i širim vezama s njemačkom umjetnošću. Izlaganja tako nisu obuhvatila isključivo sadržaje vezane uz odnos glasovite Akademije i hrvatskoga slikarstva (kako bi naziv simpozija mogao sugerirati), već je to bila prigoda za otvaranje ostalih važnih tema, kao što su, primjerice, promišljanja o društvenoj poziciji akademski obrazovanih umjetnika, analiza obilježja stvaralaštva pojedinih münchenskih profesora te njihovih pozicija na Akademiji, poznavanje povijesti umjetničkog školovanja u Hrvatskoj te razmatranje relativno bogate, ali nedovoljno poznate izložbene razmjene između Hrvatske i Njemačke u prvoj polovici 20. stoljeća.

Zbornik međunarodnog simpozija Zagreb–München. Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu, koji obuhvaća radove desetoro hrvatskih i njemačkih povjesničara umjetnosti (na hrvatskom jeziku, sa sažecima na njemačkom jeziku), pridonosi poznavanju odnosa dviju bliskih kultura te predstavlja poticaj mnogim budućim istraživanjima.

Sadržaj

7
Uvodne napomene

10
Walter Grasskamp
Akademski umjetnik

28
Irena Kraševac
Kulturnopovijesni okvir 19. stoljeća i počeci umjetničkog školovanja u Hrvatskoj

48
Frank Büttner
Münchenska umjetnička Akademija i pejzažno slikarstvo 19. stoljeća – povijest zategnutih odnosa

72
Marina Bregovac Pisk
Historijsko slikarstvo u Hrvatskoj i njegovo ishodište na münchenskoj Akademiji (nacionalna tematika)

90
Wolfgang Kehr
Nastavnici hrvatskim studentima na münchenskoj umjetničkoj Akademiji u razdoblju od 1870. do 1920.

104
Petar Prelog
Tragom afirmacije slikarstva Münchenskog kruga

118
Birgit Jooss
Kiparstvo na münchenskoj umjetničkoj Akademiji nakon Adolfa von Hildebranda

144
Zvonko Maković
Ekspresionizam u Hrvatskoj: strategije moderniteta

158
Lovorka Magaš
Izložbe njemačkih umjetnika u Hrvatskoj i hrvatskih umjetnika u Njemačkoj u prvoj polovici 20. stoljeća

202
Christian Fuhrmeister
Zagreb 1942.: Njemačka plastika sadašnjosti. O izložbenoj politici nacionalsocijalizma u Hrvatskoj

220
Zusammenfassungen

240
Autori

Cijena: 3,98 €