Znanstvenici

dr. sc. Sandra Križić Roban

Znanstvena savjetnica, u zvanju znanstvene savjetnice u trajnom zvanju
T. 01 6112 045
E. skrizic / ipu.hr
B. CRORIS profil

Biografija

Sandra Križić Roban doktorirala je u području povijesti umjetnosti i bavi se kritikom, kustoskom praksom, nastavom i pisanjem. Zaposlena je na Institutu za povijest umjetnosti od 1992. te je bila glavna urednica časopisa Život umjetnosti (2000.–2017.). Teme istraživanja su joj suvremena umjetnost, povijest i teorija fotografije, poslijeratna arhitektura, politike javnog prostora i kulture sjećanja.

Voditeljica je znanstvenog projekta Ekspozicija – Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas (2020.–2024.), koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Vodila je projekt Postmedijske i izvaninstitucionalne umjetničke prakse od 1960-ih nadalje financiran sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske (2014.–2016.), u sklopu kojeg je organizirala dvije međunarodne konferencije u suradnji s Leonidom Kovač (Postmedia and Non-institutional Art Practices from the 60s Onwards, 2014.; Constructions of Memory, 2015.), iz kojih je priređena knjiga Postmedia and Non-institutional Art Practices since 1960s (2017.). Vodila je projekt The Cycle – European Training in Photographic Legacy Management (2020.–2022.), financiranog kroz program Kreativna Europa, u kojem je sudjelovao Institut za povijest umjetnosti u suradnji s vodećim partnerom Spéos (FR) i partnerskim institucijama Magnum (FR), Ured za fotografiju (HR), i Deusto (ES).

Predaje izborni kolegij „Kultura sjećanja – memorijalna mjesta, spomenici, antispomenici i protuspomenici“ na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu od 2018., te izborni kolegij „Proširene prakse – umjetničke teme, mediji, fenomeni i odnosi od 1970-ih godina do danas“ u sklopu Doktorskog studija Filozofskog fakulteta u Splitu. Od 2023. predaje obvezni kolegij „Fotografija i vizualna kultura“ na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Izabrana je u naslovno-nastavno zvanje docentice te je mentorica pri doktorskom studiju Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru.

Članica je Hrvatske sekcije AICA. Dobitnica je Nagrade Hrvatske sekcije AICA za likovnu kritiku (2006.) i Povelje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (2011.).

Zajedno sa suradnicama 2013. godine osnovala je Ured za fotografiju, neprofitnu udrugu za suvremenu fotografiju. Kontinuirano istraživanje i sudjelovanje u području suvremene fotografije omogućilo joj je partnerstvo na projektima Forgotten Heritage – European Avant-Garde Art Online (2016.–2018.) i Not Yet Written Stories (2020.–2022.), financiranima sredstvima Europske komisije kroz program Kreativna Europa, u suradnji s Fondacijom Arton, Varšava, KUMU Tallinn, Luca School of Art, Brussels, Latvian Centre for Contemporary Art – Artists Database and Archive, Riga, i SCCA – Ljubljana Centre for Contemporary Arts, Ljubljana.

Objavila je opsežne studije o suvremenom slikarstvu i suvremenoj fotografiji u Hrvatskoj: Na drugi pogled: pozicije suvremene hrvatske fotografije (UPI2M & IPU, 2010.) i Hrvatsko slikarstvo od 1945. do danas: odgovornost slike u vrijeme nestrpljivog pogleda (Ljevak, 2013.). Recentno je objavila monografije Branko Balić (s Irenom Šimić, IPU, 2022.), Vlado Martek – Pripremanje za fotografiju (UzF, 2018.) i Hana Miletić – Street Photography (UzF, 2016.). Uredila je više znanstvenih knjiga u izdanju Instituta za povijest umjetnosti, te nekoliko knjiga u izdanju Ureda za fotografiju i Galerije Križić Roban.

Priredila je brojne retrospektivne i tematske izložbe u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 1986. do danas aktivna je kao kritičarka te objavljuje kritike, prikaze, eseje, stručne i znanstvene radove u tiskanim medijima te u sklopu radijskih i televizijskih emisija.

Autorica je više opsežnih poglavlja u knjigama, znanstvenim časopisima i katalozima.

Bibliografija (izbor)

Leaning Images. Reading Nasta Rojc and Ana Mušćet, u: Leonida Kovač, Christa-Maria Lerm Hayes, Ilse van Rijn, Ihab Saloul (ur.), W.G. Sebald's Artistic Legacies. Memory, Word and Image, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2023.

I na kraju ostaje pitanje, jesu li nam fotografski narativi zajednički?, u: Zajednički fotografski narativi, Sandra Križić Roban, Alma Trauber, Darko Šimičić (ur.), Ured za fotografiju, Zagreb, 2022.

Who’s Looking At Me? Who am I/Are We Looking At?, Studia ethnologica Croatica, 34 (2022)

Slika kao arhiv, arhiv kao kolaž, u: Zlatan Vehabović. Atlas manjeg svijeta, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2022.

Čitajte Zidića!, Stvaralački opus Igora Zidića, Milan Bešlić, Božidar Petrač (ur.), Matica hrvatska, Zagreb, 2022.

Prolongirana trauma: Domovinski rat i suvremena hrvatska fotografija, Život umjetnosti, 108 (2021)

Zahtijevajući mjesto za sjećanje, u: Jasmina Bavoljak (ur.), Mi gradimo otok, otok gradi nas. Okoliš sjećanja, Udruga Goli otok “Ante Zemljar”, Zagreb, 2021.

Vidjeti drukčije? Žene i fotografija u Hrvatskoj između 1950-ih i 1970-ih, Galerija umjetnina, Split, Narodni muzej, Zadar, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.

A Box, a Suitcase, a Museum. Photographic Records of Croatian Immigrants to the United States, in: Contact Zones. Photography, Migration, and Cultural Encounters in the United States, Justin Carville, Sigrid Lien (ur.), Leuven University Press, Leuven, 2021.

Zajedničke slike. Opus kustosa i povjesničara umjetnosti Vlastimira Kusika, Život umjetnosti, 106 (2020.)

Minor Photography? Women Photographers in Yugoslavia, Pre- and Post-WWII, Photography and Culture, 13 (2020.)

Vizualne umjetnosti, arhitektura i urbanizam u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću, u: Sanda Lucija Udier (ur.), Hrvatska na drugi pogled, Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik; Srednja Europa; FF Press, Zagreb, 2019.

Not only on Women’s Day: Women in Croatian Photography after the 1950s, u: Marika Kuźmicz (ur.), Revisiting Heritage, Arton Foundation, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2019.

Learning from Graz, u: Christine Frisinghelli, Christiane Kuhlmann, Christina Penetsdorfer (ur.), Camera Austria International. Labor für Fotografie und Theorie, Specor Books, Leipzig & Museum der Moderne, Salzburg, 2019.

Protocol of Laugh. Elements of Humor in Proto- and Conceptual Croatian Photography, u: Liesbeth Decan, Mieke Bleyen (ur.), Photography Performing Humor, Leuven: Leuven University Press, 2019.

Napinjanje teksta, u: Vesna Mažuran (ur.), Anabel Zanze, Gliptoteka HAZU, Zagreb, 2019.

Nezaobilazan vizualni krajolik, u: Irena Kraševac (ur.), 150 godina Hrvtaskog društva likovnih umjetnika, Zagreb: IPU & HDLU, 2018.

A Slit Through Photography. Innovative Strategies in Crotian Photography during the 1960s and 1970s, Photographies, 11 (2018.)

A Lost State of Plenitude. Commemorating the Homeland War in Public Spaces in Croatia, u: Ann Murray (ur.), Constructing the Memory of War in Visual Culture since 1914. The Eye on War, New York, Routledge, 2018.

Displacement in the Art Space, u: Juraj Belaj, Marijana Belaj, Siniša Krznar, Tajana Sekelj Ivančan, Tatjana Tkalčec (ur.), Sacralization of Landscape and Sacred Places, Institut za arheologiju, Zagreb, 2018.

Diskontinuitet i/ili utočište? Spomenici Domovinskog rata u prostoru javnosti, u: Željko Heimer, Marin Sabolović (ur.), Simbol, identitet i Domovinski rat, Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, Zagreb, 2016.

Pokušaj premjeravanja, u: Reinhard Braun (ur.), Arhivi, preraspodjele i premjeravanja, Camera Austria, Graz & Hrvatski fotosavez, Zagreb, 2014.

Placed on the Scale of History, u: Elizabeth Vandeweghe, Gautier Platteau, Liz Wells (ur.), European Landscape Photography / Europäische Landschaftsfotografie, Bruxelles – München, Prestel Verlag, 2012.

Obilježja modernosti na području arhitekture, urbanizma i unutrašnjeg uređenja nakon Drugog svjetskog rata, u: Ljiljana Kolešnik (ur.), Socijalizam i modernost. Umjetnost, kultura, politika 1950 – 1974, IPU&MSU, Zagreb, 2012. (koautorica knjige i istoimene izložbe)

Složene strukture suvremene umjetničke prakse od 80-ih godina do danas, u: Milan Pelc (ur.), Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici, IPU – Školska knjiga, Zagreb, 2010.

Izlaganja na konferencijama (izbor)

What is the Image of Truth? Two Women Documenting the Aftermath of War in Croatia, Expanded Visualities. Photography & Emerging Technologies, 6th International Conference of Photography and Theory ICPT2022, Nicosia, Cyprus, 17.–19. 11. 2022.

To Narrate, Animate, Turn into Text – Photographs of Refugees in El Shat from the Croatian State Archives, Discovering Dalmatia VII – Travel Stories: The Grand Tour, Travellers, Travel Itineraries, Travelogues, Split, Hrvatska, 8.–11. 12. 2021.

Ženska sekcija Fotokluba Zagreb – prilog poznavanju ženske fotografije u Hrvatskoj između 1950-ih i 1970-ih, 17. Dani Cvita Fiskovića, Žene u/o umjetnosti, Imotski, Croatia, 28.–30. 10. 2021.

Stories that Need to be Told: Forgotten Women's Photography in Eastern Europe, CAA-Getty Global Conversation III: The Challenges, Disobediences and Resistances of Art in the Transnational Imagination, New York, USA (online), 12. 2. 2021.

Leaning Images: Reading Nasta Rojc and Ana Mušćet, Memory, Word and Image: W. G. Sebald's Artistic Legacies, University Library – University of Amsterdam, 12.–14. 12. 2019.

Minor Photography? Women in Photography over the Course of Three Post-War Decades in Croatia, Fast Forward: How do women work?, Starr Cinema, Tate Modern, London, UK, 30. 11.–2. 12. 2019.

Instead of Material Turn, Memory Studies Association Third Annual Conference, Complutense University Madrid, 25.–28. 6. 2019.

Prolonging Trauma: The Homeland War and Contemporary Croatian Photography, Photographies and Conflict: Archiving & Consuming Images of Strife, 5th International Conference of Photography and Theory ICPT2018, Famagusta Gate, Nicosia, Cipar, 22.–24. 11. 2018.

Box, Suitcase, Museum – Photographic Records of Croatian Immigrants to the USA, Photography, Migration and Cultural Encounters in America, Dun Laoghaire Institute of Art, Design & Technology, Dun Laoghaire – Dublin, 20.–22. 6. 2018.

Not only on Women's Day – Women in Croatian Photography after the 1950', Revisiting Heritage, Warsaw National Museum & Fondacja Arton, Varšava, 7.–8. 6. 2018.

Experiments and Innovative Strategies in Croatian Photography during the 1960s and 1970s, CAA Getty International Program, Los Angeles, 19.–23. 2. 2018.

Experiment, concept, quest – three stories from Southeast Europe, Fast Forward: Women in Photography, Vilnius, Litva, 3.–4. 11. 2017.

A cut through photography. Innovative strategies in Croatian photography during the 1960s and 1970s, Photographies Conference, London, 18.–19. 5. 2017.

Counter-Monument to a Monument, War, Revolution and Memory, Zagreb, 17.–18. 2. 2017.

Elements of Humor in Proto- and Conceptual Photography in Croatia, Photography Performing Humor, LUCA School of Arts, Brussel, 13.–14. 4. 2016.

Betrayal of the Painting, Neverending Painting, MSU, Zagreb, 3.–4. 10. 2015.

The Age of Monuments: Sculptural, Architectural, Urbanistic, and Other Ways of Commemorating the Homeland War in Croatia, War in Visual Arts, University Cork, Ireland, 12.–14. 9. 2013.

Kustoske realizacije (izbor)

Phony Smile, Galerija Fotografija (Ljubljana, 2023.); Cut and Paste – Collages of Nada Vrkljan-Križić and Inka Švertasek (P74, Ljubljana, 2022.); ‘Meko’ okidanje? Ženska fotografija u Hrvatskoj (Gradski muzej Križevci, Narodni muzej, Zadar, 2021.; Galerija Spot, Zagreb, 2020.); Anabel Zanze (Galerija umjetnina, Split, 2019.; Gliptoteka HAZU, Zagreb, 2019.); Jochen Lempert (s Maren Lübbke-Tidow, Francuski paviljon, Zagreb, Kunst Haus, Vienna, 2018.); Najljepše mjesto na svijetu – suvremena slovenska fotografija (Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2017.; Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2016.), Arhivi, preraspodjele i premjeravanja – Suvremena austrijska fotografija (u suradnji s Reinhardom Braunom, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2014.) te Nulta točka značenja: nefunkcionalna, neprikazivačka, eksperimentalna, elementarna i konceptualna fotografija u Hrvatskoj (Camera Austria, Graz, 2013.; Umjetnički paviljon, Zagreb, 2011.).

Istraživački boravci u inozemstvu

  • Goethe-Institute (Akademie der Künste – Bauarchiv, Berlin, 2000.)
  • AICA (MuseumQuartier, Vienna, 2003.)
  • French Institute (Courant du monde, Paris, 2003.)
  • Styrian Provincial Government (Graz, 2009.)
  • DAAD (Berlin, studeni 2013.–siječanj 2014.)
  • Institute Adam Mickiewicz (Warsaw, Krakov, Łodz, 2015., 2017., 2019.)
  • CAA Getty International Program (Los Angeles, 2018.; New York 2020.–2021.)