Novosti
Ciklus predavanja

Likovna umjetnost i komunikacija moći

Podružnica Instituta za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu poziva Vas na predavanja dr. sc. Milana Pelca i dr. sc. Daniela Premerla koja će se održati u srijedu 16. 3. 2016. godine u 18 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta na Peristilu (Poljana kraljice Jelene 1, 3. kat).

-
Milan Pelc
Osobna reprezentacija i „državna“ simbolika u
liturgijskim knjigama zagrebačkih biskupa oko 1500.

Zagrebački biskupi s konca 15. i početka 16. st. pobrinuli su se da njihova biskupija dobije nekoliko reprezentativnih liturgijskih knjiga: brevijara, misala i jedan antifonar. Neke su knjige izrađene u tradicionalnom mediju kodeksa i opremljene minijaturama, dok su druge objavljene tiskom i opremljene drvoreznim ilustracijama. U predstavljanju bogate vizualne građe tih knjiga težište će biti na slikovnim motivima osobne reprezentacije pojedinih biskupa-naručitelja s jedne i simbolima kojima se vjerska ikonografija prožima s političkim porukama s druge strane. Interpretacija te ikonografije pridonosi boljem razumijevanju povijesnog identiteta Zagrebačke biskupije u ranome novom vijeku.

-
Daniel Premerl
Grb Ivana Tomka Mrnavića

Šibenčanin Ivan Tomko Mrnavić (1580.-1637.), naslovni biskup bosanski, te zagrebački i šibenski kanonik, uz utjecajan spisateljski opus i povjerljive funkcije koje je obnašao za Svetu Stolicu, sustavno je i uspješno gradio i oblikovao svoju javnu osobnost. Stoga je i oblikovao svoj grb. Na predavanju će se prikazati do sada sakupljeni primjerci grba Ivana Tomka Mrnavića, te će se interpretirati njegov nastanak, forma, preobrazbe i značenje.

-
Predavanja se održavaju u okviru projekta koji se provodi uz financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost: Visual Arts and Communication of Power in the Early Modern Period (1450–1800): Historical Croatian Regions at the Crossroads of Central Europe and the Mediterranean / Likovna umjetnost i komunikacija moći u razdoblju ranoga novoga vijeka (1450. – 1800.): povijesne hrvatske regije na razmeđi Srednje Europe i Mediterana (6827).

Više informacija o projektu potražite na stranici: http://vacop.ipu.hr/

-
Kontakt: Milan Pelc, Daniel Premerl