Novosti
55. godišnjica Instituta

Fokus na baštinu

Programom Fokus na baštinu obilježit ćemo tijekom 2016. godine 55. godišnjicu osnutka Instituta za povijest umjetnosti (1961.‒2016.). Program će okupiti niz predavanja naših znanstvenika i suradnika, javnih razgovora te radionica na raznovrsne teme, koje proizlaze iz svakodnevnog istraživačkog procesa, a često do krajnjih rezultata naših projektnih i programskih aktivnosti ostaju nevidljive.

Institut istražuje, znanstveno obrađuje, interpretira i vrednuje umjetničke pojave, spomenike i osobnosti na prostoru Hrvatske, s ciljem kontekstualizacije kulturne i umjetničke baštine u nacionalnom, regionalnom i europskom kontekstu. Podružnica Instituta – Centar Cvito Fisković u Splitu osnovan je 2010. godine, od kada je Institut i član međunarodnog udruženja istraživačkih instituta povijesti umjetnosti RIHA (International Association of Research Institutes in the History of Art). U okviru Instituta djeluje i Regionalni centar za umjetnost, kulturu i nove medije koji povezuje srodne istraživačke ustanove u regiji.

Glavni nositelji djelatnosti koje uključuju i specijalizirano izdavaštvo te obradu i pohranu dokumentacijskih fondova su znanstvenici (19 povjesničara umjetnosti) i stručni suradnici (3 arhitekta, knjižničar, dokumentarist, fotograf i informatičar) djelatni i u području zaštite graditeljske baštine.

U vremenu u kojem se zbog društveno-ekonomskih prilika upravo polje humanistike nalazi pred mnogobrojnim izazovima, ova ustanova njeguje visoke znanstveno-metodološke standarde, potiče interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju te u polju nacionalne humanistike predstavlja središnju instituciju za istraživanje hrvatske umjetničke baštine i njezinu znanstveno-teorijsku interpretaciju.

Posebno nam je zadovoljstvo što smo ovim povodom ostvarili i suradnju s Hrvatskom televizijom, koja će tijekom godine prikazivati istoimeni ciklus Fokus na baštinu – izbor emisija i dokumentarnih filmova iz svoga arhiva. Kao autori, scenaristi i gosti u realizaciji tih emisija i filmova sudjelovali su znanstvenici i suradnici Instituta. Neki od njih, poput profesora Milana Preloga, ostvarili su zapažene autorske opuse od više desetaka emisija. Nastao u rasponu od osnutka televizije do danas, ovaj vremeplov podsjetit će nas na značajne teme u fokusu povjesničara umjetnosti te na razvoj načina njihove prezentacije u televizijskom formatu.

Više o kontinuiranom polustoljetnom radu Instituta u području znanstvenog proučavanja fenomena i pojavnosti u polju povijesti umjetnosti, kulturne baštine, povijesti graditeljstva, arhitekture i urbanizma čitajte u monografiji Baština u fokusu (IPU, Zagreb, 2011.).

-
Ciklus predavanja
Arhitektura i naslijeđe u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba

Istraživanja i prijedlozi za obnovu dvoraca u Slavoniji i Baranji

Utorak, 12. 4. 2016., 18 sati
Barokna arhitektura i urbanizam s osvrtom na dvorce u Slavoniji i Baranji

Predavačica: dr. sc. Katarina Horvat LevajUtorak, 26. 4. 2016.

Utorak, 26. 4. 2016., 18 sati
Arhitektonska istraživanja na dvorcu Eugena Savojskog u Bilju
Predavač: Zlatko Uzelac prof.

Utorak, 3. 5. 2016., 18 sati
Prostorni razvoj vlastelinstva Belje

Predavač: dr. sc. Ratko Vučetić

Utvrda dvorca Eugena Savojskog u Bilju
Predavač: dr. sc. Andrej Žmegač

Utorak, 17. 5. 2016.
Povijesno-prostorni razvoj i valorizacija dvorca Esterhazy u Dardi

Predavačica: dr. sc. Katarina Horvat Levaj

Arhitektonska istraživanja na dvorcu Esterhazy u Dardi
Predavačica: Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh.

Utorak, 31. 5. 2016.
Istraživanja na dvorcu Khuen Bellasy u Nuštru

Predavač: dr. sc. Ratko Vučetić i Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh.

-
Fokus na baštinu – ciklus emisija iz arhiva HRT-a

Povodom obilježavanja 55. godišnjice osnutka Instituta za povijest umjetnosti 3. program HRT-a tijekom 2016. godine prikazuje ciklus emisija i dokumentarnih filmova iz arhiva HRT-a. U realizaciji tih emisija sudjelovali su znanstvenici i suradnici Instituta, kao autori, scenaristi i gosti. Emisije nastale u rasponu od 1960-ih godina do danas svojevrsni su vremeplov kroz značajne teme povijesti umjetnosti te podsjetnik na razvoj načina njihove prezentacije u televizijskom formatu.

Raspored

Srijeda, 16. 3. 2016., HTV 3. program, 22:30
Pogled kroz Holandski prozor, dokumentarni film (1968.), autor i voditelj Milan Prelog

Srijeda, 30. 3. 2016., HTV 3. program, 22:30
Renesansa u Dubrovniku, dokumentarni film (1973.), autor i voditelj Milan Prelog

Srijeda, 13. 4. 2016., HTV 3. program, 22:30
Juraj Dalmatinac i Šibenik, dokumentarni film (1975.), autor i voditelj Milan Prelog

Srijeda, 27. 4. 2016., HTV 3. program, 22:30
Na izložbi, dokumentarni film (1983.), autor i voditelj Milan Prelog (Nove tendencije; Radoslav Putar)

Srijeda, 11. 5. 2016., HTV 3. program, 22:17
Istarski kastelijeri, dokumentarni film (1981.), autor Milan Prelog

Srijeda, 25. 5. 2016., HTV 3. program, 22:30
U prvom planu – svijet likovnih umjetnosti
, dokumentarni film (1973.), autor i voditelj Radovan Ivančević

-
Kontakt:
Tamara Bjažić Klarin
Petar Prelog
Irena Šimić