Kvartal

Kvartal XII-3/4-2015

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance
Uredništvo: Krasanka Majer Jurišić, Ana Šverko, Ratko Vučetić, Danko Zelić
Dizajn: Mario Aničić
Prijelom i priprema: Grafički ured, Zagreb

Impressum časopisa, sadržaj broja i narudžbenicu možete preuzeti ovdje.

Sadržaj

Razgovor

4–10
Tamara Bjažić Klarin
Razumjeti i čuvati tradiciju: razgovor sa Željkom Čorak povodom 50. Zagrebačkog salona arhitekture

Nova izdanja

11–14
Danko Zelić
Musée imaginaire ranokršćanske, predromaničke i romaničke skulpture Istre
Ivan Matejčić – Sunčica Mustač, Kiparstvo od 4. do 13. stoljeća / Scultura dal IV al XIII secolo

15–18
Ljerka Dulibić
Katalog umjetničke zbirke kao žanr povijesnoumjetničke literature
Carl Brandon Strehlke Machtelt Brüggen Israëls, The Bernard and Mary Berenson Collection of European Paintings at I Tatti

19–21
Krasanka Majer Jurišić
O vrbničkoj spomeničkoj baštini
Marijan Bradanović, Vrbnik – grad, ljudi i spomenici

22–25
Milan Pelc
Pula u renesansnoj recepciji antike
Jasenka Gudelj, Europska renesansa antičke Pule

26–30
Ivana Mance
I zmeđu monografije spomenika i studije slučaja
Daniel Premerl, Bolonjske slike hrvatske povijesti. Politička ikonografija zidnih slika u Ilirsko-ugarskom kolegiju u Bolonji

31–33
Danko Šourek
Od Laxenburga do Pokupskog: četverolisne crkve sjeverozapadne Hrvatske u srednjoeuropskom kontekstu
Dubravka Botica, Barokne četverolisne crkve u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Izložbe

34–35
Dubravka Botica
Klobučarićeve skice dostupne online
Clobucciarichs Nachlass. Zbirka crteža i skica Ivana Klobučarića na mrežnim stranicama Štajerskog zemaljskog arhiva u Grazu

36–39
Josipa Alviž
Vrhunci talijanskoga baroknoga slikarstva u Hrvatskoj
Sveto i profano: slikarstvo talijanskog baroka u Hrvatskoj, Galerija Klovićevi dvori

40–45
Marko Filip Pavković
Modus vivendi du Roi-Soleil
Arhitektura i performans: grafike iz Kabineta Luja XIV. u fundusu MUO, Muzej za umjetnost i obrt

46–50
Vlasta Zajec
Uzak kolosijek političke povijesti i tajna lebdećeg sarkofaga
Varaždin pod krunom Habsburgovaca, Gradski muzej Varaždin

51–61
Snješka Knežević
Bollé – Redivivus
Dragan Damjanović, Arhitekt Herman Bollé, Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

62–66
Irena Bekić
Ponavljanje i nestajanje
Edita Schubert, Retrospektiva, Galerija Klovićevi dvori

67–71
Ivana Tadić
Nekoliko crtica o Splitskom salonu
39. Splitski salon, Split

Skupovi

72–77
Ivan Braut
Restauracija zidnih slika od temeljnih pojmova do suvremenih iskustava
Suvremena iskustva u restauriranju zidnih slika, međunarodni znanstveno-stručni skup, Draguć
EwaGlos – European Illustrated Glossary of Conservation Terms for Wall Paintings and Architectural Surfaces

78–81
Iva Raič Stojanović
Gjuro Szabo – djelo za više života
Hrvatski povjesničari umjetnosti: Gjuro Szabo (1875. – 1943.), znanstveno-stručni skup, Zagreb

Zaštita spomenika

82–85
Sandra Uskoković
Arhitektura dijaloga: prostor kao socijalna kohezija
Referentnost arhitekture u promicanju kulturnog senzibiliteta i artivizma.

Nove disertacije

86
Antun Baće
Arhitektura Dubrovnika između dva svjetska rata

87
Aleksandra Bunčić
God, Self and Other in the Sarajevo Haggadah: An Iconographic Analysis

88
Haris Dervišević
I slamska kaligrafija bosanskohercegovačkih mushafa XVII. i XVIII. stoljeća iz zbirke Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu

89
Josipa Lulić
Aspekti religijske skulpture na prostoru rimske Dalmacije u vrijeme Rimskoga Carstva

Cijena: 1,99 €