Emeriti

dr. sc. Milan Pelc

Umirovljeni zaslužni znanstvenik – emeritus

T. 01 6115 362

E. mpelc / ipu.hr

B. CRORIS profil

Biografija

Rođen 1958. godine u Sisku. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine njemački jezik i književnost i povijest umjetnosti. Magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1988. na temu „Ilustracije hrvatskih protestantskih knjiga tisaknih u Urachu 1561.–1565.“. Doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. godine s temom „Život i djela šibenskog bakroresca Martina Rote Kolunića (oko 1540.–1583.)“.

Od lipnja 1985. do kraja 1988. godine zaposlen kao bibliotekar u Odjelu starih i rijetkih knjiga i rukopisa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Od siječnja 1989. do veljače 1993. godine zaposlen kao znanstveni asistent na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ožujku 1993. godine prelazi na Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu. Ravnatelj je Instituta od 2003. do 2018. godine. Od 2019. zaposlen na Institutu kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.

Kao izvanredni profesor u naslovnom zvanju (od 2007.) na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu do 2010. godine predavao kolegij „Povijest i metode povijesti umjetnosti“. Na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2004. godine predaje kolegij „Vizualna kultura“. Kao mentor i predavač sudjeluje na doktorskom studiju Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Zadru.

Stipendist zaklade Alexander von Humboldt na Sveučilištu u Tübingenu (1994.–1995.) i na Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu (2005., 2008., 2014.). U više navrata boravi kao stipendist Herzog August Bibliothek u Wolfenbüttelu. Studijski boravci u Parizu, Londonu, Firenci, Veneciji, Beču i Leipzigu.

Područja znanstvenoga istraživanja: povijest europske i hrvatske grafike i knjižne ilustracije u razdoblju ranoga novoga vijeka (1400.–1700.); povijest hrvatske grafike 19. i ranog 20. stoljeća; razdoblje kasnog srednjeg vijeka i renesanse u Hrvatskoj i Europi; povijest i teorija povijesti umjetnosti; povijest knjige i vizualnih medija.

Preveo niz stručnih knjiga i članaka s njemačkog jezika.

Sudjelovao s izlaganjima na preko 70 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Održao niz stručnih i znanstvenih predavanja u zemlji i inozemstvu (Tübingen, Prag, Graz, Hamburg, Leipzig, Jeruzalem, Ljubljana, Beč).

Urednik je Male biblioteke Instituta za povijest umjetnosti (dio Teorija umjetnosti) i član međunarodnog savjeta znanstvenog časopisa Acta Historiae Artis Slovenica (Ljubljana) te časopisa ARS (Bratislava).

Osim knjiga objavio preko stotinjak znanstvenih i stručnih članaka u zbornicima te u domaćoj i stranoj periodici.

Vodio niz međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata: dva hrvatsko-slovenska bilateralna projekta; znanstveni projekt: Vizualne komunikacije – povijest i teorija; znanstveni projekt Panonska renesansa i gotička tradicija u sjevernoj Hrvatskoj i Primorju; kompetitivni znanstveni prijekt Visual Arts and Communication of Power in the Early Modern Period (1450-1800): Historical Croatian Regions at the Crossroads of Central Europe and the Mediterranean // Likovna umjetnost i komunikacija moći u razdoblju ranoga novoga vijeka (1450.-1800.): povijesne hrvatske regije na razmeđi Srednje Europe i Mediterana (Hrvatska zaklada za znanost).

Nagrade

2008.

Nagrada „Radovan Ivančević“ Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za knjigu Renesansa (Ljevak, 2008.)

Nagrada „Oton Kučera“ Matice Hrvatske

Nagrada „Josip Juraj Strossmayer“ Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Zagrebačkog velesajma

Nagrada „Kiklop“ Pulskog festivala knjiga i autora

1999.

Državna nagrada za znanost Republike Hrvatske

Bibliografija (izbor knjiga)

Minijature u misalima zagrebačkoga biskupa Jurja od Topuskog, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Sisačka biskupija, 2018. (u pripremi englesko izdanje)

Sibila Katarine Zrinske, Zagreb: AGM, 2017.

Cimelia Metropolitana. Povijest i knjižno blago Knjižnice Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Prvostolni kaptol zagrebački, 2016., suautorstvo s Vladimirom Magićem i Mirnom Abaffy

Englesko izdanje: Magić, Vladimir; Pelc, Milan; Abaffy, Mirna, Cimelia Metropolitana. The History and Treasures of the Zagreb Archdiocese Library, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Prvostolni kaptol zagrebački, 2016.

Theatrum humanum. Ilustrirani letci i grafika 17. stoljeća kao zrcalo vremena. Primjeri iz Valvasorove grafičke zbirke Nadbiskupije zagrebačke, Ljevak, Zagreb, 2013.

Njemačko izdanje: Theatrum humanum. Illustrierte Flugblätter und Druckgraphik als Spiegel der Zeit. Beispiele aus dem Bestand der Sammlung Valvasor des Zagreber Erzbistums, Studia Jagellonica Lipsiensia 12, Ostfildern: Thorbecke Verlag, 2013.

Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Naklada Ljevak, Zagreb, 2012.

Iconotheca Valvasoriana, sv. VI, Fundacija Janez Vajkard Valvasor, Ljubljana, 2008.

Renesansa, edicija Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Naklada Ljevak, Zagreb, 2007.

Iconotheca Valvasoriana, sv. VII, Fundacija Janez Vajkard Valvasor, Ljubljana, 2005.

Iconotheca Valvasoriana, sv. VIII, Fundacija Janez Vajkard Valvasor, Ljubljana, 2005.

Horacije Fortezza, šibenski zlatar i graver 16. stoljeća, Institut za povijest umjetnosti – Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Zagreb, Šibenik, 2004.

Martin Rota Kolunić – Natale Bonifacio, djela u hrvatskim zbirkama, Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2003.

Illustrium imagines. Das Porträtbuch der Renaissance, Brill Academic Publishers, Leiden, 2002.

Pismo. Knjiga. Slika. Uvod u povijest informacijske kulture, Golden Marketing, Zagreb, 2002.

Fontes Clovianae. Julije Klović u dokumentima svoga doba, Matica Hrvatska, Zagreb, 1998.

Martin Rota Kolunić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, 1997.

Natale Bonifacio, Institut za povijest umjetnosti Zagreb i Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Zagreb, 1997.

Juraj Julije Klović u grafici, katalog izložbe, Kabinet grafike Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1997. (englesko izdanje: Prints after Gulio Clovio)

Biblija priprostih. Ilustracije hrvatskih i slovenskih protestantskih knjiga 16. stoljeća, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1991.