Zbornici

Klasicizam u Hrvatskoj

Irena Kraševac (ur,)

Cijena: 13,27 €


Urednica
Irena Kraševac

Recenzenti
Sanja Cvetnić Daniel Premerl

Suradnica
Iva Raič Stojanović

Autori
Dubravka Botica, Fani Celio Cega, Dragan Damjanović, Antonia Došen, Anđelka Galić, Viki Jakaša Borić, Snješka Knežević, Arijana Koprčina, Irena Kraševac, Silvija Lučevnjak, Krasanka Majer Jurišić, Miona Muštra, Milan Pelc, Petar Puhmajer, Iva Raič Stojanović, Mirjana Repanić-Braun, Giuseppe Sava, Ana Šverko, Antonia Tomić, Zlatko Uzelac, Ratko Vučetić, Vlasta Zajec, Joško Zaninović, Andrej Žmegač, Maja Žvorc

Grafičko oblikovanje
DZN STUDIO

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2016.

Materijalni opis
416 stranica, 245 c/b ilustracija, 21 članak, bibliografija, kazalo

ISBN: 978-953-7875-28-2

Ovdje možete preuzeti impresum i sadržaj zbornika (pdf, 114 kb).

-
Institut za povijest umjetnosti je u suradnji s Muzejom za umjetnost i obrt i Društvom povjesničara umjetnosti Hrvatske organizirao u Zagrebu 30. i 31. svibnja 2014. godine znanstveno-stručni skup Klasicizam u Hrvatskoj. Ovaj je skup uslijedio nakon dva uspješna simpozija Klasicizam u Dalmaciji I i II koje je Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu organizirao 2011. i 2012. godine, na kojima su širinom i prezentacijom tema te interdisciplinarnim pristupom obrađeni reprezentativni primjeri klasicističkoga graditeljskog naslijeđa dalmatinskih gradova te niz kulturoloških tema vezanih uz razdoblje oko 1800. godine. Skupovi su nedvojbeno pokazali da kulturno-povijesno i umjetničko naslijeđe razdoblja klasicizma iziskuje daljnje bavljenje i prezentaciju novih istraživačkih dosega putem znanstvenog skupa na kojem bi bio uključen cjelokupni prostor Hrvatske, s ciljem iščitavanja stilske paradigme klasicizma u područjima arhitekture, urbanizma, krajobraznog oblikovanja, slikarstva, kiparstva, grafike te primijenjenih umjetnosti, te je jasnije izdvojiti i razgraničiti u odnosu na susjedne pojave baroknog klasicizma, bidermajera i neoklasicizma druge polovine 19. stoljeća.

Na skupu u Zagrebu sudjelovalo je 36 izlagača, uglavnom povjesničara umjetnosti koji dolaze iz znanstvenih i muzejskih ustanova koji su proširili dotadašnje spoznaje o kulturnoj i umjetničkoj baštini razdoblja klasicizma, koje je dosad bilo stiješnjeno između susjednih (dominantnih) stilova, baroka i historicizma, te pridonijeli brojnim novim spoznajama o kulturnoj baštini u Hrvatskoj u razdoblju od oko 1750. do 1830. godine, a pristigle smo radove objedinili u ovom Zborniku. U Zborniku prilažemo i bibliografiju koja je nastala kao rezultat rada na pripremi znanstveno-stručnog skupa, s uvjerenjem da će pridonijeti daljnjim istraživanjima klasicističke baštine u Hrvatskoj koja zahvaća široko područje od predmeta primijenjene umjetnosti do krajobrazne arhitekture.

Irena Kraševac (uvodna riječ)

-
Zbornik je objavljen uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Cijena: 13,27 €