Kvartal

Kvartal XIII-1/2-2016

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance
Uredništvo: Krasanka Majer Jurišić, Ana Šverko, Ratko Vučetić, Danko Zelić
Dizajn: Mario Aničić
Prijelom i priprema: _ured, Zagreb

Impressum časopisa, sadržaj broja i narudžbenicu možete preuzeti ovdje.

Sadržaj​

Razgovor

4–17
Tamara Bjažić Klarin
Soseske in ulice – Susjedstva i ulice: Razgovor s Lukom Skansijem povodom izložbe Susjedstva i ulice. Vladimir Braco Mušič i arhitektura velikog mjerila u Muzeju za arhitekturu i oblikovanje u Ljubljani

Nova izdanja

18–20
Marijan Bradanović
Spomenik pod povećalom
Krasanka Majer Jurišić, Edita Šurina, Velika Onofrijeva fontana u Dubrovniku: povijesnoumjetnička i konzervatorska studija

21–27
Ivana Prijatelj Pavičić
Pedantna sinteza velikog i raznorodnog korpusa
Katarina Horvat Levaj, Barokna arhitektura

28–31
Vlasta Zajec
Radionice na granici
Danko Šourek, Altarističke radionice na granici: barokni mramorni oltari u Rijeci i Hrvatskom primorju

32–34
Jasenka Kranjčević
Urbanističko-arhitektonska preobrazba Splita
Stanko Piplović, Izgradnja Splita u XIX. stoljeću

35–39
Vesna Perković Jović
Istinita arhitektura Lovre Perkovića
Sandra Uskoković, Lovro Perković: Estetika prostora i senzibilitet konteksta

40–42
Franko Ćorić
Aktualnost stotinu godina starog djela
Max Dvořák, Katekizam zaštite spomenika

43–46
Krasanka Majer Jurišić
Kulturni krajolici – važan element prostornog identiteta
Biserka Bilušić Dumbović, Krajolik kao kulturno naslijeđe. Metode prepoznavanja, vrjednovanja i zaštite kulturnih krajolika Hrvatske

Izložbe

47–50
Željka Turk Joksimović
Izložba i katalog vrijedan divljenja
35. prije Krista, Gradski muzej Sisak

51–55
Tanja Trška
La furia Dalmatina: Andrea Schiavone u Veneciji
Splendori del Rinascimento a Venezia. Andrea Schiavone tra Parmigianino, Tintoretto e Tiziano, Museo Correr, Venecija

56–61
Marko Filip Pavković
Veličanstvena (re)prezentacija veličanstvene obitelji
Veličanstveni Vranyczanyjevi – umjetnički, povijesni i politički okvir života jedne plemićke obitelji, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

Zaštita baštine

62–66
Bojan Goja
Škver u zadarskim Jazinama: kraj jedne tradicije

Skupovi, radionice

67–73
Ivana Tadić
Put po Dalmaciji – riječju, slikom i klikom
Otkrivanje Dalmacije II. Bilješke u prostoru i bilježenje prostora. Integracija znanja o povijesnim urbanim krajolicima Jadrana u 18. i 19. stoljeću, tjedan znanstvenih i stručnih događanja, Split

74–77
Petra Batelja
Pola stoljeća arhitektonsko-kunsthistoričarske suradnje
Istraživanja i prijedlozi za obnovu dvoraca u Slavoniji i Baranji, ciklus predavanja, Zagreb

78–81
Nikola Bojić
Digitalna humanistika: polje metodološke invencije i tehnološkog eksperimenta
Radionica digitalne humanistike, Zagreb

Novi projekti

82–83
Ljerka Dulibić
HERA JRP Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century (TransCultAA) / Transfer kulturnih dobara u regiji Alpe Jadran tijekom 20. stoljeća

Sjećanje

84–86
Josipa Alviž
Ad honorem et in memoriam Jadranka Damjanov

Cijena: 1,99 €