Obavijesti
Predavanje

From the Memory of Violence to the Methods of Violent Oblivion

Sanja Horvatinčić održala je pozvano predavanje „From the Memory of Violence to the Methods of Violent Oblivion“ u okviru međunarodnog projekta i festivala „CRIC – festival of critical culture (Critique – Risk – Imagination –Confrontation)“ u Skopju, koji se održao se od 22. do 26. 11. 2016. na temu „Archives of violence“.

Međunarodni projekt „CRIC“ uključuje izložbu, pozvana predavanja, okrugle stolove, projekcije, radionice i performanse, u ukupnom trajanju od 18. 11. do 3. 12. 2016. godine. Program se održava na nekoliko lokacija u Skoplju („Chifte Hammam“ – National Gallery of Macedonia-Skopje, Kinoteka na Makedonija, GEM Club), a organizator je nevladina organizacija Kontrapunkt-Skopje, u suradnji sa Multimedia Institute, MaMa (CRO), Kulturtreger (CRO), kuda.org (SER), bad.co (CRO), Berliner Gazette (D), n.b.k. (D).

-
Kontakt: Sanja Horvatinčić