Novosti
Život umjetnosti

Digitalna povijest umjetnosti

Objavljen je novi broj časopisa Život umjetnosti 99-2016. tematski posvećen digitalnoj povijesti umjetnosti, koji donosi priloge 12 autora.

„Taksonomija „digitalne“ povijesti umjetnosti uključuje, kako navodi Nuria Rodríguez Ortega, „digitalne diskurse i narative što ih produciraju i u elektronskom obliku objavljuju muzeji i druge institucije zadužene za stvaranje i očuvanje kolektivnog sjećanja; studije čiji se autori koriste digitalnim resursima, a bez kojih one ne bi bile moguće, nove načine kuriranja izložbi na internetu temeljene na mogućnostima hyperlinka, multimedija, transmedija i web-dizajna, te radikalne forme digitalne povijesti umjetnosti koje impliciraju dramatične epistemološke, teorijske i interpretativne transformacije“. Trebalo bi, međutim, dodati da većina navedenih praksi, a posebice one „radikalne“, koje bismo ovom prilikom radije definirali kao metodološke i istraživačke, podrazumijevaju inovativnu i imaginativnu upotrebu informacijske tehnologije i tehnologije novih medija te izrazio interdisciplinaran pristup, koji uključuje kvantitativne metode analize, tehnike rudarenja i modeliranja podataka, metode i tehnike vizualizacije podataka i vizualizacije mreža, a svojim ishodima osigurava znanstvene uvide izvan dosega analitičke aparature tradicionalne povijesti umjetnosti. Osim bliske suradnje istraživača iz humanističkih, informacijskih, društvenih i prirodnih znanosti, uspješnost takvih istraživanja u velikoj mjeri ovisi o usvajanju drukčijih metoda rada (timski i kolektivni rad), spremnosti na suradnju sa stručnjacima izvan znanstveno-sveučilišnih krugova, prihvaćanju neortodoksnih „neznanstvenih“ načina komunikacije i razmjene znanja (blogovi, virtualne socijalne mreže) te ponajprije o spremnosti povjesničara umjetnosti da – polazeći od analitičkih mogućnosti suvremenih medijskih tehnologija – postavljaju nova i drukčija istraživačka pitanja, razvijaju nove interpretativne strategije i proizvode nove, interdisciplinarne narative.“

Ljiljana Kolešnik (iz uvodnog teksta temata)

Više informacija potražite na stranicama časopisa zivotumjetnosti.ipu.hr.

-
Kontakt: zivot-umjetnosti / ipu.hr