Znanstveni projekti

Antun Jančić i fortifikacijska arhitektura Mletačke Republike

HRZZ projekt

U središtu projekta stoji djelo Antuna Jančića, vojnog arhitekta u službi Mletačke Republike. Dosad poznati podatci o njegovoj karijeri i radovima upućuju na njegovo iznimno značenje, pa je projekt usmjeren na daljnje istraživanje arhivskih izvora. Ti će podatci omogućiti zaokruženu sliku o mjestima njegova angažmana, tj. o njegovu opusu, a očekuje se utvrđivanje i osnovnih biografskih podataka. Jančićevo djelo treba tumačiti u kontekstu, a to je kontekst ostalih mletačkih graditelja te institucija i procedura pri gradnji utvrda. S obzirom na opisani interpretativni okvir pokazat će se u kojoj su mjeri Jančić kao osoba i njegovo djelo iznimni. U svakom slučaju, u literaturi iznesena tvrdnja da je bio genijalan, opravdan je razlog za temeljito istraživanje.

Jančić je živio u posljednjim desetljećima 17. i prvim desetljećima 18. stoljeća, dakle u kasno doba Mletačke Republike. Dok je u međunarodnom pogledu znatno veći istraživački kapacitet bio usmjeren na utvrde 16. stoljeća, ovaj će se projekt preko teme Jančića svjesno posvetiti utvrdama kasnijega doba. Stoga je jedan od ciljeva projekta afirmirati pojam kasnih mletačkih utvrda, dosad razmjerno zanemarenih unatoč njihovoj brojnosti i značenju.

Za detaljne informacije o projektu posjetite službene stranice projekta:
https://jancic-project.jimdo.com/

Voditelj projekta
dr. sc. Andrej Žmegač

Suradnici
prof. dr. sc. Elisabetta Molteni
dr. sc. Darka Bilić

Savjetnici
dr. sc. Christian Ottersbach
dr. sc. Tea Perinčić

CROSBI bibliografija
Trajanje projekta:
2017.–2020.
Šifra projekta: HRZZ-IP-2016-06-5776

-
Projekt se provodi uz financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost.